Alfabetik güzel sözler

1 — Akıl ve mantığı seviniz. Eserleriniz daima en büyük süsünü ve değe*rini ondan alsın.A. De Musset
2 — Acıların en acısı mutlulukları hatırlamaktır.Tenison
3 — Ancak açık fikirlere sahip olan emredebilir.Goethe
4 — Arzu ruhun temelidir. O temel yıkılırsa ruh düşer.Strindberg
5 — Allah insanları bedbaht, birbirini kemirir görmekten lezzet almaz.Strindberg
6 — Asıl kahraman kalp bakımından büyük olanlara denir.Romain Rolland
7 — Aklımızdan üstün mürşit olmadığından ona müracaat etmedikçe ne söz, ne iş olarak hiç bir icraata geçmemeliyiz.Solon
8 — Ahlâklı insan; halkın felâket ve acıları karşısında sevinç duymayan, se*vinç ve memnunluklarından kederlenmeyenlerdir.İmam-ı Gazali
9 — Az çalıştınız, çok hak istediniz; eğlenmek, zevk ve safa içinde yaşamak istediniz. İşte bunun sonucunu görüyorsunuz.Mareşal Peten
10 — Altın ateşte, cesur adam felâketlerde anlaşılır.Seneca
11 — Affetmek kadar büyük ve tam bir intikam yoktur.H. W. Shaw
12 — Ahlâk kuvvetlerini kaybetmiş bulunan bir millet, her şeyini kaybetmiş demektir.Güstav Lö’bon
13 — Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.Eflâtun
14 — Adaleti seven bir insan için her yer emindir.Epiktetus
15 — Adalet, Tanrı’yı da, insanları da memnun eder.Hint Atasözü
16 — Açlık, çalışkan adamı kapısında bekler, fakat girmeğe cesaret edemez.Maarif Takvimi
17 — Akılsız kimseler maziden, akıllı kimseler bugünden, deliler de gelecek*ten bahsederler.Mme. de Deffand
18 — Asrımızın tarihini yazmağa cüret edecek insan, hem yazdıkları hem de yazmadıkları için iki türlü töhmet altına girecektir.Woltaire
19 — Adamın alacası içinde, koyunun alacası dışında.Türk Atasözü
20 — Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi dü*şünür.Aristo
21 — Adamın yere bakanından, suyun ağır akanından kork.Türk Atasözü
22 — Arzu fikrin babasıdır.Alman Atasözü
23 — Askerlik çare bulmak sanatıdır.Şilifin
24 — Acı söz insanı dinden çıkarır, tatlı söz yılanı deliğinden.Türk Atasözü
25 — Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.Türk Atasözü
26 — Âdet, asıl tabiatımızı bozan ikinci bir tabiattır.Pascal
27 — Âdet etme, âdet terketme.Türk Atasözü
28 — Âdetin ikinci bir tabiat olduğu söylenebilir; halbuki o, tabiattan on defa daha kuvvetlidir.Wellington
29 — Âdet, bize zevk alamadığımız şeyleri yaptıracak ve onun arzusunu ye*rine getirmediğimiz takdirde bizi mustarip edecek bir kudrettedir.Syn. Smith
30 — Ahlakî kaidenin karakteristik ciheti, kendisine bizzat saygı göstermek amacı ile onun yerine getirilmesini istemesidir, işte buna vazife denir.P. Janet
31 — Ayrılık gerçek dostlar için bir mihenk taşıdır.Lavordaire
32 — Ağaca çıkan keçinin, dala bakan oğlağı olur.Türk Atasözü
33 — Ağlamakla suç ödenmez.Türk Atasözü
34 — Asil insan eşyaları kendisine esir eder. Âdi insan ise onların uşağı olur.Siön Kiang
35 — Adalet, merhametten çok her toplumun temelini teşkil eder.V. Cousin
36 — Adalet mülkün temelidir.Hz Ömer
37 — Ağaç yaş iken eğilir.Türk Atasözü
38 — Adaletin, egemen olduğu yerde, silâhm yeri yoktur.Amyot
39 — Alçacık dağlara kar yağsa kış değil mi, kişi halini bilse hoş değil mi?Türk Atasözü
40 — Ağaç devrileceği zaman bütün maymunlar kaçışırlar.Çin Atasözü
41 — Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar.Türk Atasözü
42 — Adalet, milletlerin sürekli yiyeceğidir.Chateaubriand
43 — Aile, kralların bile giremediği bir kaledir.Emerson
44 — Alışkanlıklar, bırakılmazlarsa, zamanla ihtiyaç haüne gelirler.St. Augustine
45 — Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı haketmiş demektir.Emerson
46 — Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde yaşamak, ölmemektir.Campbell
47 — Aynı kitabı birkaç defa okumak, ayrı ayrı birkaç kitap okumaktan da*ha faydalıdır.Peyami Safa
48 — Azıcık aşım, kavgasız başım.Türk Atasözü
49 — Acımak kalbin, müsamaha -La toleranca- dimağın faziletidir.Raif Necdet
50 — Açık sözlü olmak iyidir, fakat hakşinas ve adil olmak daha iyidir.Manços. Fuar. C.P
51 — Anıtlara ihtiyaçları olmayanlar, anıtlarının dikilmesini hak etmişlerdir.Hazzlitt
52 — Araba devrilince yol gösteren çok olur.Türk Atasözü
53 — Arkadaşlar kavun gibidir. Neden mi? Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsınız da ondan.Claude Mermet
54 — Armut piş ağzıma düş.Türk Atasözü
55 — Ananın vatanı oğlunun kabridir.V. Hügo
56 — Af itikamdan da yüksektir.Shakespeare
57 — Akıllı, namuslu ve âdil olmadıkça mutlu yaşamak imkânsızdır. Mutlu olmadıkça, akıllı, namuslu ve âdil olmanın imkânı yoktur.Epikür
58 — Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu.Türk Atasözü
59 — Altın ve para ile hürriyet satın alınamaz. Hürriyet, hürriyete lâyık olan milletler ancak kavga ederek kazanabilirler.A. Ziya Kozanoğlu
60 — Ağustosta gölge kovan, zemheride karnın ovar.Türk Atasözü
61 — Âkil isen açma sırrın dostuna, dostunun dostu vardır, o da söyler dos*tuna.Türk Atasözü
62 — Altın ateşte, insan mihnette belli olur.Türk Atasözü
63 — Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun et*rafında döner.Confuçius
64 — Akıllılık tecrübenin, hakikat zamanın çocuğudur.Leonardo da Vinci
65 — Ayna, kirlenmeden her eşyayı aksettirir.Confuçius
66 — Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.Goethe
67 — Akıllı adam kabında uyuyan su gibidir.
68 — Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır : Fenalık, cahillik ve tem*bellik.Haeckel
69 — Akıllılar, sebepler konusunda tartışır; aptallar da karar verir.Anarchasis
70 — Ancak yaratma, buluşların yeşerdiği yerdir. Gerçek buluşlar, düşün*celerin, ya da duyguların tutuşmasından doğar.Max Jacob
71 — Arasıra seyahat yapmak iyidir. Seyahat, fikirleri genişletir ve öz say*gısına düzen verir.Sainte Beuve
72 — Akıl, insanın külahında bir çividir; ara sıra yumruk yemeden kafası*nın içine girmez!Türk Atasözü
73 — Ayyar (kurnaz) tilki art ayağından tutulur.Türk Atasözü
74 — Âz söyle, öz söyle.Türk Atasözü
75 — Akıl yaşta değil baştadır, fakat aklı başa yaş getirir.Cenap Sahabettin
76 — Az konuşup çok dinleyeceksin.Arap Atasözü
77 — Aşmakta olduğumuz, aşacağımız yollar çok dikenli, çakıllıdır. Ayakla*rımız kanayacak, fakat bir gün yol aşılmış olacaktır.Mahmut Esat Bozkurt
78 — Ağaçlar ne kadar çok yapraklanırsa o kadar az meyva verirler, kitap*lar da öyledir.Arap Atasözü
79 — Asrımızda iyi seçilmiş kitap kolleksiyonu, hakikî bir üniversite tah*sili değerindedir.Carlyle
80 — Asil doğmak fazilet değildir, kendisini asil kılmak fazilettir.Vahap Akay
81 — Aptalın korkağı taşın büyüğüne sarılır.Türk Atasözü
82 — Âmir ve memurlara verilen hediye ihanettir.Hz. Muhammed
83 — Ailesine bağlı olan vatanına da bağlı olur.Namık Kemal
84 — Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.Claude Bernard
85 — Alkışlar güzel şeydi… Fakat ne olurdu, arada ağız şapırtısına benze*yenler bulunmasaydı.Arif Nihat Asya
86 — Aktörlerle farkımız : Onlar komedyayı bile bile oynarlar.C. Şahabeddin
 

Bir önceki yazımız olan Erkekler için özlü sözler başlıklı makalemizde Erkekler için anlamlı sözler, erkekler için bilinmeyen sözler ve erkekler için duygusal sözler hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorum Yazan Kullanıcılar :

Sende Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
19 + 4 =


Güzel Sözler