kadın ve aile

.Samimiyetin devam etmesi, yakınlarımızın kalblerin bize karşı soğumasına mani olur. ( Vincent de Paul )

2.Bir gerçeği savunurken, önce ona kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız. ( Hz. Ali r.a. )

3.Sözlerimiz yürekten gelmedikçe, hiçbir zaman iki kalbi birleştiremezsiniz. ( Goethe )

4.Samimi ol, fakat sakın laubali olma! ( Shakspeare )

 

1.Hesab ettim cümle dünya malini, neticesi bir top beze dayandı. ( Seyrani )

2.Mal-i dünyadan ne aldı gitti; var, Karun’a sor. ( Hayali )

3.Malı ve parayı hor gören çoktur, ama veren azdır. ( La Rochefoucauld )

 

* Yeryüzünde bütün ızdıraplar, aza kanaat etmemekten doğar. ( Firdevsi )

* Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı. ( Mevlana )

* Kendi kendilerine yetinenler mutludur. ( Aristo )

* Kime yeteri kadarı az gelirse, ona hiçbir şey yetmez. ( Epikuros )

 

1.İyilik, insanlık san’atıdır. ( Nizami )
2.Güneş, ışık ve sıcağından başkalarını faydalandırmak için kendine yalvarılmasını beklemez. Sen de güneş gibi ol, beklenilen iyiliği istenilmeden yap. (Epictetos )
3.İyilik, insanları birbirine bağlayan altın zincirdir. ( Gothe )
4.İnsan, hayatında yaptığı iyilikler kadar mutlu olur. ( Şehabeddin Ahmed )
5.Herşeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz. ( J.J.Rousseau )
6.İyilik yapma kabiliyetinde olup da yapmayan insan suç işlemiş sayılır. ( Pestalozzi )
(devamını oku)

1.İhtilaller, iki üç kuşak öncekilerin çözümleyemedikleri konular yüzünden çıkar. ( Salvador de Maraiaga )
2.En kötü isyanları, aç kalan karınlar doğurur. ( Bacon )
3.Fakirlik ihtilallerin ve suçların anasıdır. ( Aristoteles )
4.Baskı, ihtilalin tohumudur. ( Daniel Webster )
5.İsyan mikrobu salgın bir hastalığınkinden daha çabuk yayılır. ( Costance Heaven )
6.Her ihtilal, ilk önce bir insanın zihninden düşünce olarak doğar. ( Emerson )
7.İhtilal kendi çocuklarını yer. ( G. Büchmer )
8.Bir ihtilali yarım yapanlar kendilerine mezar hazırlamaktan başka bir iş yapmış olamazlar. ( Chateaubriand )
9.Deniz fırtınalarında olduğu gibi, ihtilallerde de sağlam değerler dibe giderken, dalgalar hafif şeyleri suyun yüzüne çıkar. ( Balzac )

 

* Dinlemek insana kendini ölçmek, değerlendirmek imkanlarını sağlar. ( F.W.Foersten )
* Dinlemeyi öğrenirsen, kötü konuşmalardan bile faydalanabilirsin. ( Plutarkbos )
* Dinlemesini bilenler, ülkeleri fethetmesini bilenlerden daha büyüktür. ( B. Franklin )
(devamını oku)

– Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. ( Kanuni Sultan Süleyman )
– En büyük devletler gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır. ( Çiçero )
– Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler. ( Sophokles )
– Devletler kendilerinden başka hakim ve menfaatlerinden kanun tanımazlar. ( Albert Sorel )
(devamını oku)

Tuzağa saçtığın taneler, cömertlik sayılmaz ki. ( Mevlana )

* Cömert insan, almaktan çok vermeyi sever. ( Cbevalier de Mere)

* Cömert, nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. ( Vauvenargues)

1.Doğru olan şeyi gördüğü halde yapmamak cesaretsizliktir. ( Konfüçyüs )
2.Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. ( Eflatun )
3.Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin. ( Schiller )
4.Dünyada birçok kabiliyetli kişiler, küçük ber cesaretsizlik yüzünden kaybolurlar.(Sydney Smith )
5.Cesaret, insani zafere, korkaklık da ölüme götürür. ( Seneca )
6.Cesareti olmayan adamın başarısı da olmaz. ( Publius Cyrus )
7.Tehlikeden kaçamayan, onun karşısında cesaretli durmayı bilmelidir. ( La Fontaine )
(devamını oku)

* Kuvvetli ve barış tanımayan komşular arasında barış, tehlikeli bir hayaldır. ( P.C. Tacitus)
* Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir. (A.Sergeviç Puşkin)
* Barış bile, büyük ücretlerle satın alınır. ( Benjamin Franklin)
* Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur. ( V. Hugo)
* Bu mesel ile bulur cümle düvel fevz ü felah, hazır ol cenge eğer ister isen sulh ü salah ( Abdülbak Molla)
* Barış tacı, saltanat tacıyla kıyaslanmayacak kadar güzel ve değerledir. ( Epicure)
* Barışı sevin, kini ve kavgayı bir tarafa atın. Çünkü bunlar, bütün kötülüklerin anasıdır. ( A.Tscberming)

 

– Kusurlarınızı size söyleyebilecek arkadaşlar bulun. ( Nicolas Boileau)
– Arkadaşlığını isbat edene kadar hiç kimse gerçek arkadaş değildir. ( Beaumont Fletcber)
– Gerçek arkadaşlık, iki bedende yaşayan bir ruhtur. ( Aristo)
– Arkadaşlık, her zaman gölge veren bir ağaçtır. ( Calvin Coleridge)
– Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir, değeri, ancak o yok olduktan sonra anlaşılır. ( Golti)
(devamını oku)

En güzel Kardeşlikler Birbirinin Hakkında fesat Düşünmeden Yaşayan Müminlerin Arasındaki

Kardeşliktir.

Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik; ama bu arada çok basit bir sanatı unuttuk: Kardeş olarak yaşamayı
(Martin Luther King)

(devamını oku)

Yoldan kal, yoldaştan kalma

Üzüm üzüme baka baka kararır

Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu, koyunu) kurt kapar (yer).

Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan..

Körle yatan şaşı kalkar (İtle yatan bitle kalkar).

Kötü söyleme eşine, ağu katar aşına

(devamını oku)

Akıl para ile satılmaz.
Akıl kişiye (adama) sermayedir.
Ak akçe kara gün içindir.
Gençlikte para kazan (taş taşı), kocalıkta kur kazan (ye aşı)
Parayı veren düdüğü çalar
Para parayı çeker
Ak akçe kara gün içindir
Parasız pulsuz kalmak
Paraya para dememek
Ciğeri beş para etmemek
Para iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir
Paraya yakın olan,mezara uzak olur  
Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz
Yattığı yerden para kazanmak

 

Cömertlik sözlükte; “Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör” olarak tarif edilmektedir.

Cömertlik insanın, sahip olduğu imkânlardan, muhtaçlara meşrû ölçüler dahilinde, ve Allah rızasından başka hiç bir gaye gütmeden, ihsan ve yardımda bulunmasını sağlayan üstün bir ahlâk kuralıdır. Tüm kutsal dinlerde emredilen sabır, fedakarlık, cömertlik gibi duygular hayatın acı ve ızdırablarını hafifleten, yaşam gücünü besleyen motive edici güçler olarak kişiyi psikolojik olarak koruyabilmekte ve bireyde mesuliyet duygusunu geliştirerek şahsiyet bütünlüğü sağlanmasına yol açmaktadır.

(devamını oku)