kadın ve aile

Artık felsefenin de bir günü var. Her yıl Kasım ayının üçüncü Perşembe günü, Dünya Felsefe Günü olarak kutlanmaktadır. Bu konudaki önerinin, Türkiye Felsefe Kurumu tarafından getirildiğini ve UNESCO tarafından da kabul edildiğini hatırlatmak yerinde olur. 1946 yılında resmen yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO), savaş ve çatışmaların ilk çıkış yerinin insan zihni olduğunu belirtir. Dünyamızdaki olumsuz gelişmelerin önce zihinlerde başlaması nedeniyle, UNESCO’nun birtakım ilkeleri yaygınlaştırmayı amaçladığını görüyoruz. Dünya (devamını oku)

.Samimiyetin devam etmesi, yakınlarımızın kalblerin bize karşı soğumasına mani olur. ( Vincent de Paul )

2.Bir gerçeği savunurken, önce ona kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız. ( Hz. Ali r.a. )

3.Sözlerimiz yürekten gelmedikçe, hiçbir zaman iki kalbi birleştiremezsiniz. ( Goethe )

4.Samimi ol, fakat sakın laubali olma! ( Shakspeare )

 

* Rahatlık, icatları boğar. ( Ambrose Bierce )

* Rahata kavuşmak için engellerle çarpışırız, rahata kavuşunca da rahatı çekilmez buluruz. ( Henry B. Adams )

* Ufak tefek şeyleri bahane edip kendilerine üzüntü yapanlar aslında olanlardır ( büyük mes’eleleri olmayanlardır ). ( William Mc Free )

 

1.Tartışmalarda öfkelendiğimiz an, gerçek için değil, kendi hesabımıza çalışmaya başlarız. ( T. Carlyle )

2.Sabırlı adamın öfkesinden sakının. ( John Dryden

3.Allah’a sığın Şahs-ı halimin gazabından, zira yumuşak huylu altın çiftesi pektir. ( Ziya Paşa )

4.Canavarlar kızgın adamın arasına girmeyin. ( Shakspeare )

5. Hiddet iken yerden pişmanlık biçilir. ( Alessandro Manzoni )

(devamını oku)

– Olgun insan bütün bildiğin, ” hiçbir şey bilmediğini bilmek” olduğunu itiraf edendir. ( Samuel Smiles )

– Bildiğini bilmek, bilmediğini de bilmek, gerçek olgunluktur. Olgun insan, sözlerinde ağır, davranışlarında ise acelecidir. ( Confucius )

 

1.Okumak gıdadır, Okuyan insanlık, bilen insanlıktır. ( Victor Hugo )

2.Okumayı hiçbir hazineye değişmem. ( E. Gibbon )

3.Okumayı öğrenmek en güç sanattır. ( Goethe )

4.Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu görürsün. ( W. E. Channing )

5.Bir ülkede, okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaket azalmaz. ( Benjamin Franklin )
(devamını oku)

* Dostlarının, yerinde nasihatlerine kulak asmayanlar düşmanlarını memnun ederler. ( Pançatantra )

* En kötü insan, bazen en iyi nasihati verebilir. ( P.J. Bailey )

* Verdiği öğütü biraz tutan, bunu başkalarına da dinletebilir. ( Feridüddin Atar )

* Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötekdir. ( Ziya Paşa )

(devamını oku)

* Namus görünmez bir cevherdir, çok kere ona sahip olmayanlar sahipmiş gibi görünürler. ( Shakspeare )

* İnsanlar ne kadar namuslu olurlarsa, başkalarının namuslarından da o kadar zor şüphelenirler. ( Çiçero )

* Namuslu görünebilmek için namuslu olmak gerekir. ( Boileau )

* Kaybedilen para bir şey değildir, ama kaybedilen namus çok şeydir. ( Alfred Krupp )

* Bekaret, dokunulunca solan ve gözyaşları ile ıslatılsa bile canlanmayan bir çiçektir. ( Hooper )

1 — Akıl ve mantığı seviniz. Eserleriniz daima en büyük süsünü ve değe*rini ondan alsın.A. De Musset

2 — Acıların en acısı mutlulukları hatırlamaktır.Tenison

3 — Ancak açık fikirlere sahip olan emredebilir.Goethe

4 — Arzu ruhun temelidir. O temel yıkılırsa ruh düşer.Strindberg

5 — Allah insanları bedbaht, birbirini kemirir görmekten lezzet almaz.Strindberg

(devamını oku)

1.Dünyayı idare eden, düşünceler değil kuvvettir, ancak kuvveti kullanan düşüncelerdir. ( Blaise Pascal )

2.Kuvvet, akıl ve düşünce yardımıyla zafere ulaşır. ( Tromp )

3.Kuvvet hakkı doğurmaz, ancak meşru kuvvete itaat mecburiyeti vardır. ( Rousseau )

4.Zekasız kuvvet yıkabilir, ama yapamaz. ( Cenap Şehabeddin )

5.Kim kuvvetine aldanarak zayıfları hor görürse, onun kuvveti, başına bela olur.(Beydaba )

6.Düşmanını kuvvetle yenen, ancak yarı yarıya yenmiştir. ( John Milton )

 

1.Kusurların en büyüğü, insanın tüm kusurlarından habersiz olmasıdır.(Thomas Carlyle)
2.Hiç kimse kusursuz değildir, en iyimiz, en az kusurlu olanımızdır. ( Horatius )
3.Kamburunu, dostunun hoş görmesini isteyen, dostunun sivilcelerini affetmelidir. ( Horatius )
4.Başkalarının kusurlarını tartarken parmağı ile terazinin kafesini bastırmayan insan pek azdır. ( Byron Langenfeld )
5.Dostunun kusurlarını, ona yalnız söyle, başkalarının yanında ise onu öv. ( Aristo )
(devamını oku)

1.Çok önemli, az konuşmalı, her soruya cevap vermemelidir. ( Martine Luther )
2.Her zaman herkesi memnun edemeyiz, ama herkesi memnun edecek biçimde konuşabiliriz. ( Voltaire )
3.Çok konuşmak, insanın gözden düşmesi için en kısa ve en emin yoldur. ( La Bruyere )
4.Konuşmaların en önemlisi, kendi kendimizle konuşmamızdır, ama bunu her zaman ihmal ederiz. ( Oxemsirn )
5.Konuşma sanatını bilen adam, düşündüklerinin hepsini söylemez, fakat söylediklerini düşünür de söyler. ( Aristo )
(devamını oku)

1.Kibir, insanı mutluluktan uzaklaştırır. ( Lamartine )
2.Bir insanda kendini yüksek görme, hırs ve şehvet, söz söylerken soğan gibi kokar. ( Mevlana )
3.Bir insan ne derece yüksekten bakarsa, gurur sahibi ise, kalbinde insanlara karşı, o kadar hiddet ve kin taşır. ( Tolstoy )
4.Hiç kimseye gururla bakma, o da kendisine göre görkemlidir. ( Nizami )
5.Eğer başkalarını aşağı görmeseydik, bakalarının, yüksekten bakmalarından yakınmazdık. ( La Rochefoucauld )

 

1.Karakter, bir insanın doğuşunda kazandığı ve ruhunun iskeletini yaptığı özelliklerden biridir.( Le Senne)
2.Her insanın üç türlü karakteri vardır: Belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter. ( Alphonse Karr )
3.Zayıf karakter, bir günah değildir ama, insanı günaha götürür. ( Brigitte )
4.Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya çıkar. (Goethe )
5.İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düşüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında değildirler. ( Emerson )
(devamını oku)

“Düşünmekten utanmıyorsan, söylemekten de utanma!..”  Montaigne
“Düşünmek, ruhun kendisiyle konuşmasıdır.”  Eflatun
“Gerçekliğinizi tanımlama biçiminiz gerçekliğiniz haline gelir.” Roz Townsend