kadın ve aile

Adam adama her daim muhtaç..

Danışan dağı aşmış, danışmayan (ın) yolu şaşmış.

bir elin nesi var iki elin sesi var.

bin bildiysen bir bilene danış.

(devamını oku)

Adama dayanma ölür, duvara (ağaca) dayanma yıkılır (kurur).
Adam adama her daim muhtaç (gerek olur)
Derdini söyleyemeyen, derman bulamaz
Ağaç yaprağıyla gürler
Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol (Mevlana)
Derdini söylemeyen derman bulamaz
Komşu komşunun külüne muhtaçtır
Bir elin nesi var, iki elin sesi var
(devamını oku)

Cömertlik sözlükte; “Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör” olarak tarif edilmektedir.

Cömertlik insanın, sahip olduğu imkânlardan, muhtaçlara meşrû ölçüler dahilinde, ve Allah rızasından başka hiç bir gaye gütmeden, ihsan ve yardımda bulunmasını sağlayan üstün bir ahlâk kuralıdır. Tüm kutsal dinlerde emredilen sabır, fedakarlık, cömertlik gibi duygular hayatın acı ve ızdırablarını hafifleten, yaşam gücünü besleyen motive edici güçler olarak kişiyi psikolojik olarak koruyabilmekte ve bireyde mesuliyet duygusunu geliştirerek şahsiyet bütünlüğü sağlanmasına yol açmaktadır.

(devamını oku)