– Sevmek, insanın kendi kendini aşmasıdır. ( Oscar Wilde ) – Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur. ( Gandi ) – Şah bile sevgiye kuldur, köledir. ( Mevlana ) – Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değil, değiş tokuştur. ( Cenap Şehabeddin ) – Gerçekten sevenler, karşılık beklemeden sevenlerdir. ( A. Hamdi Tanpınar )