Alfabetik güzel sözler

1 — Akıl ve mantığı seviniz. Eserleriniz daima en büyük süsünü ve değe*rini ondan alsın.A. De Musset
2 — Acıların en acısı mutlulukları hatırlamaktır.Tenison
3 — Ancak açık fikirlere sahip olan emredebilir.Goethe
4 — Arzu ruhun temelidir. O temel yıkılırsa ruh düşer.Strindberg
5 — Allah insanları bedbaht, birbirini kemirir görmekten lezzet almaz.Strindberg
6 — Asıl kahraman kalp bakımından büyük olanlara denir.Romain Rolland
7 — Aklımızdan üstün mürşit olmadığından ona müracaat etmedikçe ne söz, ne iş olarak hiç bir icraata geçmemeliyiz.Solon
8 — Ahlâklı insan; halkın felâket ve acıları karşısında sevinç duymayan, se*vinç ve memnunluklarından kederlenmeyenlerdir.İmam-ı Gazali
9 — Az çalıştınız, çok hak istediniz; eğlenmek, zevk ve safa içinde yaşamak istediniz. İşte bunun sonucunu görüyorsunuz.Mareşal Peten
10 — Altın ateşte, cesur adam felâketlerde anlaşılır.Seneca
11 — Affetmek kadar büyük ve tam bir intikam yoktur.H. W. Shaw
12 — Ahlâk kuvvetlerini kaybetmiş bulunan bir millet, her şeyini kaybetmiş demektir.Güstav Lö’bon
13 — Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.Eflâtun
14 — Adaleti seven bir insan için her yer emindir.Epiktetus
15 — Adalet, Tanrı’yı da, insanları da memnun eder.Hint Atasözü
16 — Açlık, çalışkan adamı kapısında bekler, fakat girmeğe cesaret edemez.Maarif Takvimi
17 — Akılsız kimseler maziden, akıllı kimseler bugünden, deliler de gelecek*ten bahsederler.Mme. de Deffand
18 — Asrımızın tarihini yazmağa cüret edecek insan, hem yazdıkları hem de yazmadıkları için iki türlü töhmet altına girecektir.Woltaire
19 — Adamın alacası içinde, koyunun alacası dışında.Türk Atasözü
20 — Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi dü*şünür.Aristo
21 — Adamın yere bakanından, suyun ağır akanından kork.Türk Atasözü
22 — Arzu fikrin babasıdır.Alman Atasözü
23 — Askerlik çare bulmak sanatıdır.Şilifin
24 — Acı söz insanı dinden çıkarır, tatlı söz yılanı deliğinden.Türk Atasözü
25 — Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.Türk Atasözü
26 — Âdet, asıl tabiatımızı bozan ikinci bir tabiattır.Pascal
27 — Âdet etme, âdet terketme.Türk Atasözü
28 — Âdetin ikinci bir tabiat olduğu söylenebilir; halbuki o, tabiattan on defa daha kuvvetlidir.Wellington
29 — Âdet, bize zevk alamadığımız şeyleri yaptıracak ve onun arzusunu ye*rine getirmediğimiz takdirde bizi mustarip edecek bir kudrettedir.Syn. Smith
30 — Ahlakî kaidenin karakteristik ciheti, kendisine bizzat saygı göstermek amacı ile onun yerine getirilmesini istemesidir, işte buna vazife denir.P. Janet
31 — Ayrılık gerçek dostlar için bir mihenk taşıdır.Lavordaire
32 — Ağaca çıkan keçinin, dala bakan oğlağı olur.Türk Atasözü
33 — Ağlamakla suç ödenmez.Türk Atasözü
34 — Asil insan eşyaları kendisine esir eder. Âdi insan ise onların uşağı olur.Siön Kiang
35 — Adalet, merhametten çok her toplumun temelini teşkil eder.V. Cousin
36 — Adalet mülkün temelidir.Hz Ömer
37 — Ağaç yaş iken eğilir.Türk Atasözü
38 — Adaletin, egemen olduğu yerde, silâhm yeri yoktur.Amyot
39 — Alçacık dağlara kar yağsa kış değil mi, kişi halini bilse hoş değil mi?Türk Atasözü
40 — Ağaç devrileceği zaman bütün maymunlar kaçışırlar.Çin Atasözü
41 — Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar.Türk Atasözü
42 — Adalet, milletlerin sürekli yiyeceğidir.Chateaubriand
43 — Aile, kralların bile giremediği bir kaledir.Emerson
44 — Alışkanlıklar, bırakılmazlarsa, zamanla ihtiyaç haüne gelirler.St. Augustine
45 — Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı haketmiş demektir.Emerson
46 — Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde yaşamak, ölmemektir.Campbell
47 — Aynı kitabı birkaç defa okumak, ayrı ayrı birkaç kitap okumaktan da*ha faydalıdır.Peyami Safa
48 — Azıcık aşım, kavgasız başım.Türk Atasözü
49 — Acımak kalbin, müsamaha -La toleranca- dimağın faziletidir.Raif Necdet
50 — Açık sözlü olmak iyidir, fakat hakşinas ve adil olmak daha iyidir.Manços. Fuar. C.P
51 — Anıtlara ihtiyaçları olmayanlar, anıtlarının dikilmesini hak etmişlerdir.Hazzlitt
52 — Araba devrilince yol gösteren çok olur.Türk Atasözü
53 — Arkadaşlar kavun gibidir. Neden mi? Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsınız da ondan.Claude Mermet
54 — Armut piş ağzıma düş.Türk Atasözü
55 — Ananın vatanı oğlunun kabridir.V. Hügo
56 — Af itikamdan da yüksektir.Shakespeare
57 — Akıllı, namuslu ve âdil olmadıkça mutlu yaşamak imkânsızdır. Mutlu olmadıkça, akıllı, namuslu ve âdil olmanın imkânı yoktur.Epikür
58 — Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu.Türk Atasözü
59 — Altın ve para ile hürriyet satın alınamaz. Hürriyet, hürriyete lâyık olan milletler ancak kavga ederek kazanabilirler.A. Ziya Kozanoğlu
60 — Ağustosta gölge kovan, zemheride karnın ovar.Türk Atasözü
61 — Âkil isen açma sırrın dostuna, dostunun dostu vardır, o da söyler dos*tuna.Türk Atasözü
62 — Altın ateşte, insan mihnette belli olur.Türk Atasözü
63 — Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun et*rafında döner.Confuçius
64 — Akıllılık tecrübenin, hakikat zamanın çocuğudur.Leonardo da Vinci
65 — Ayna, kirlenmeden her eşyayı aksettirir.Confuçius
66 — Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.Goethe
67 — Akıllı adam kabında uyuyan su gibidir.
68 — Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır : Fenalık, cahillik ve tem*bellik.Haeckel
69 — Akıllılar, sebepler konusunda tartışır; aptallar da karar verir.Anarchasis
70 — Ancak yaratma, buluşların yeşerdiği yerdir. Gerçek buluşlar, düşün*celerin, ya da duyguların tutuşmasından doğar.Max Jacob
71 — Arasıra seyahat yapmak iyidir. Seyahat, fikirleri genişletir ve öz say*gısına düzen verir.Sainte Beuve
72 — Akıl, insanın külahında bir çividir; ara sıra yumruk yemeden kafası*nın içine girmez!Türk Atasözü
73 — Ayyar (kurnaz) tilki art ayağından tutulur.Türk Atasözü
74 — Âz söyle, öz söyle.Türk Atasözü
75 — Akıl yaşta değil baştadır, fakat aklı başa yaş getirir.Cenap Sahabettin
76 — Az konuşup çok dinleyeceksin.Arap Atasözü
77 — Aşmakta olduğumuz, aşacağımız yollar çok dikenli, çakıllıdır. Ayakla*rımız kanayacak, fakat bir gün yol aşılmış olacaktır.Mahmut Esat Bozkurt
78 — Ağaçlar ne kadar çok yapraklanırsa o kadar az meyva verirler, kitap*lar da öyledir.Arap Atasözü
79 — Asrımızda iyi seçilmiş kitap kolleksiyonu, hakikî bir üniversite tah*sili değerindedir.Carlyle
80 — Asil doğmak fazilet değildir, kendisini asil kılmak fazilettir.Vahap Akay
81 — Aptalın korkağı taşın büyüğüne sarılır.Türk Atasözü
82 — Âmir ve memurlara verilen hediye ihanettir.Hz. Muhammed
83 — Ailesine bağlı olan vatanına da bağlı olur.Namık Kemal
84 — Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.Claude Bernard
85 — Alkışlar güzel şeydi… Fakat ne olurdu, arada ağız şapırtısına benze*yenler bulunmasaydı.Arif Nihat Asya
86 — Aktörlerle farkımız : Onlar komedyayı bile bile oynarlar.C. Şahabeddin
 

Sende Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir