Aygıra şekerini vermeden önce, ahırın kapısını sıkıca kilitle. (Bir İtalyan çiftçinin 18 yaşına giren kızına nasihati) Bin tane olasılık tek bir doğru bile etmez. Büyük acılar sessizdir. Dinlemekten akıl, söylemekten pişmanlık doğar. Duymak istemeyen kadar kötü sağır yoktur. Kadın, kitap, at ödünç verilmez. Kartal için bir güvercini mağlup etmek bir şeref değildir. Kimin sabrı varsa