Kategori: Bilinmeyen Sözler

Dünya Felsefe günü

Artık felsefenin de bir günü var. Her yıl Kasım ayının üçüncü Perşembe günü, Dünya Felsefe Günü olarak kutlanmaktadır. Bu konudaki önerinin, Türkiye Felsefe Kurumu tarafından getirildiğini ve UNESCO tarafından da kabul edildiğini hatırlatmak yerinde olur. 1946 yılında resmen yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO),

lösemi çeşitleri

Lösemiler, vücuttaki kan üretim sistemini (lenfatik sistem ve kemik iliği) etkileyen kanserlerdir. Lösemiler akut veya kronik olarak (mikroskoptaki görünüşlerine göre alt gruplara ayrılırlar) ve tümörün yayılım ve gelişim özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Genel olarak, akut lösemiler çocuklarda ortaya çıkarken, kronik lösemiler daha çok yetişkinlerde görülme eğilimindedirler.

unesco nun amacı

UNESCO, 4 Kasım 1946 tarihinde 44 ülke tarafından Londra’da yapılan bir toplantı sonrasında kurulmuştur.   Merkezi Paris’te olan UNESCO’nun amacı; eğitim, bilim ve kültür alanında çalışmalar yaparak barışın ve güvenliğin korunmasına, insanhakve özgürlüklerine katkıda bulunmak… olarak açıklanmaktadır. Amacı bu şekilde açıklanmasına rağmen UNESCO’nun bugüne kadar bu konularda kalıcı çözümler ürettiği de görülmemiştir.

afet egitimi ile ilgili sözler

• Eğitim, uygarlıkların vazgeçilmez gereksinimidir. Eğitimin amacı, insan ve toplum yaşamını kolaylaştırmak, güzelleştirmek, zenginleştirmek, iyileştirmek, kişiyi ve toplumu mutlu kılmaktır. Eğitim bilgi, akıl, zekâ, kültür, zevk, etik gibi değerlere dayanan ve kişinin doğuşundan başlayıp hayatının sonuna kadar devam eden bir süreçtir.

Okumak ile ilgili özlü sözler

1.Okumak gıdadır, Okuyan insanlık, bilen insanlıktır. ( Victor Hugo ) 2.Okumayı hiçbir hazineye değişmem. ( E. Gibbon ) 3.Okumayı öğrenmek en güç sanattır. ( Goethe ) 4.Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu görürsün. ( W. E. Channing ) 5.Bir ülkede, okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaket azalmaz. ( Benjamin Franklin

Nasihat ile ilgili sözler

* Dostlarının, yerinde nasihatlerine kulak asmayanlar düşmanlarını memnun ederler. ( Pançatantra ) * En kötü insan, bazen en iyi nasihati verebilir. ( P.J. Bailey ) * Verdiği öğütü biraz tutan, bunu başkalarına da dinletebilir. ( Feridüddin Atar ) * Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötekdir. ( Ziya Paşa )

Kedi ile ilgili sözler

1.Eğer kedinin kanadı olsaydı, dünyadan serçenin kökünü kazırdı. ( Sadi ) 2.Kedi, sevgilisinde muhakkak tırmık izi bırakır. ( Montherlant ) 3.Kedi evine dönünce, fare, deliğine kaçar. ( Prosper Merimeee ) 4.Kedi gidince, fareler küstahlaşır. ( Thomas Fuller ) 5.Kedi evden dışarı çıkınca, fareler oyuna başlar. ( John Florio ) 6.Hangi kabadayı fare, kendinin boynuna çıngırak

Kanunla ilgili sözler

1.Kanunlar elbise gibi olmalı, hizmetine girmesi istenen kimselere uygun olmalı. ( Clarence Darrow ) 2.Kanunlar, uyusalar bile, ölmezler. ( Shakspeare ) 3.Kanunlarda düşüneceğiniz tek şey, bizi fazilete götürüp götürmediğidir. ( Eflatun ) 4.Kanunların bittiği yerde zulüm başlar. ( William Pitt ) 5.İşkencelerin en kötüsü kanunla işkence etmektir. ( Bacon ) 6.Silahların gürültüsü, kanunların sesini boğar.

İlim ile ilgili sözler

1.Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. ( Bhartribari ) 2.Birşeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. ( Socrates ) 3.İlim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir. ( Aristo ) 4.Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın uşağı olmak şarttır. ( Balzac ) 5.Bilgili olan güçlü olur. ( Firdevsi ) 6.Bilgi, sakalla ölçülmez. ( Moliere )

Hükümet ile ilgili sözler

* Her memleketin hak ettiği bir hükümet vardır. ( Joseph do Maistre ) * Hükümetlerin en iyisi, bize kendimizi idare etmesini öğreten hükümetlerdir.(Goethe) * İnsan hür olarak doğmuştur, en iyi hükümet bu Allah vergisini her ölümlüye mümkün olduğu kadar sağlayan hükümettir. ( Voltaire ) * Cumhuriyetler lüks, saltanat idareleri ise fakirlik yüzünden yıkılır. ( Montesguieu

Hased ile ilgili sözler

1.Hased, başkasının balını kedi ağzına zehir etmektir. ( Cenap Şebabeddin ) 2.Hased, İnsanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır. ( Bacon ) 3.Hasudun rahatı olmaz. ( Sinan Paşa ) 4.Hasedci için, başkasının mutsuzluğundan daha hoş ve başkasının mutluluğundan daha katlanılmaz bir şey yoktur. ( Spinoza ) 5.Büyük meziyetler sahibi olmanın en gerçek alameti,hasedsiz

Felsefe ile ilgili sözler

* Boş vakit, felsefenin annesidir. ( Thomas Hobbes ) * Filozof, kendisinin karşılaşmadığı sıkıntılar hakkında başkalarına tavsiyelerde bulunan kimsedir. ( William R. Lewis ) * Feylesof ismine şayetse olur bir insan kim, yanında ola idbar ile devlet yek-san. ( Şinasi ) * Feylesof ol kişidir kim nerede olsa heman uyar elbette zamana, ona uymazsa zaman.

Fazilet ile ilgili sözler

1.Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır, fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. ( Mehmet Akif ) 2.Fazilet ruhun güzelliğidir. ( Socrates ) 3.Fazilet, iyiyi elde etme gücüdür. ( Eflatun ) 4.Gerçek fazilet nadir, bilir misiniz? Kendini beğenmemek, yaptıklarını yeter bulmamaktır. ( Plautus ) 5.Fazilet, cemiyet menfaatini şahsi menfaatin üstünde tutmaktır. ( Montesguieu )

Regaip Kandili Sözleri ve Mesajlar

YÜR£Gi §£VGiY£, GÜLÜ$Ü UMUDA, §£VDASI KAVU$MAYA,£ZGiSiHAYKIRI$A V£ YÜZÜ GÜN£$£ DÖNÜK UNUTULMAYAN ÖZL£N£N GÜZ£L iN§AN REGAIB KANDILIN MÜBAREK OLSUN. Hz. M evla\’nın sevgilisi U mmetin önderi H ayatın nedeni A lemlerin rahmeti M ekke\’nin emini M edine\’nin lideri E zel,ebed efendisi Dualarımızın amini(SAV). ….. Selamıyla… Regaip Kandiliniz Hayırlara ve Mutluluklara vesile olması temennisiyle Kandiliniz Mübarek olsun…

Düşman ile ilgili sözler

* İnsanın en büyük düşmanı, doğrudan doğruya kendisidir. ( Çiçero ) * İyiler asla düşmansız olamazlar. ( Alessandro Manzoni ) * En büyük düşman, benliğimizin dışında değil, içindedir. ( Romain Rolland ) * En kötü düşmanın, kendinden başkası değildir. ( H.W. Longfellow ) * Düşmanımızı bağışlasak bile, ona güvenmek, inanmak zorunda değiliz. ( Confucius )

devlet ile ilgili sözler

– Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. ( Kanuni Sultan Süleyman ) – En büyük devletler gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır. ( Çiçero ) – Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler. ( Sophokles ) – Devletler kendilerinden