Kategori: Eğitimle iLgiLi Sözler

Dünya Felsefe günü

Artık felsefenin de bir günü var. Her yıl Kasım ayının üçüncü Perşembe günü, Dünya Felsefe Günü olarak kutlanmaktadır. Bu konudaki önerinin, Türkiye Felsefe Kurumu tarafından getirildiğini ve UNESCO tarafından da kabul edildiğini hatırlatmak yerinde olur. 1946 yılında resmen yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO),

lösemi çeşitleri

Lösemiler, vücuttaki kan üretim sistemini (lenfatik sistem ve kemik iliği) etkileyen kanserlerdir. Lösemiler akut veya kronik olarak (mikroskoptaki görünüşlerine göre alt gruplara ayrılırlar) ve tümörün yayılım ve gelişim özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Genel olarak, akut lösemiler çocuklarda ortaya çıkarken, kronik lösemiler daha çok yetişkinlerde görülme eğilimindedirler.

unesco nun amacı

UNESCO, 4 Kasım 1946 tarihinde 44 ülke tarafından Londra’da yapılan bir toplantı sonrasında kurulmuştur.   Merkezi Paris’te olan UNESCO’nun amacı; eğitim, bilim ve kültür alanında çalışmalar yaparak barışın ve güvenliğin korunmasına, insanhakve özgürlüklerine katkıda bulunmak… olarak açıklanmaktadır. Amacı bu şekilde açıklanmasına rağmen UNESCO’nun bugüne kadar bu konularda kalıcı çözümler ürettiği de görülmemiştir.

afet egitimi ile ilgili sözler

• Eğitim, uygarlıkların vazgeçilmez gereksinimidir. Eğitimin amacı, insan ve toplum yaşamını kolaylaştırmak, güzelleştirmek, zenginleştirmek, iyileştirmek, kişiyi ve toplumu mutlu kılmaktır. Eğitim bilgi, akıl, zekâ, kültür, zevk, etik gibi değerlere dayanan ve kişinin doğuşundan başlayıp hayatının sonuna kadar devam eden bir süreçtir.

Okumak ile ilgili özlü sözler

1.Okumak gıdadır, Okuyan insanlık, bilen insanlıktır. ( Victor Hugo ) 2.Okumayı hiçbir hazineye değişmem. ( E. Gibbon ) 3.Okumayı öğrenmek en güç sanattır. ( Goethe ) 4.Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu görürsün. ( W. E. Channing ) 5.Bir ülkede, okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaket azalmaz. ( Benjamin Franklin

Nasihat ile ilgili sözler

* Dostlarının, yerinde nasihatlerine kulak asmayanlar düşmanlarını memnun ederler. ( Pançatantra ) * En kötü insan, bazen en iyi nasihati verebilir. ( P.J. Bailey ) * Verdiği öğütü biraz tutan, bunu başkalarına da dinletebilir. ( Feridüddin Atar ) * Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötekdir. ( Ziya Paşa )

İlim ile ilgili sözler

1.Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. ( Bhartribari ) 2.Birşeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. ( Socrates ) 3.İlim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir. ( Aristo ) 4.Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın uşağı olmak şarttır. ( Balzac ) 5.Bilgili olan güçlü olur. ( Firdevsi ) 6.Bilgi, sakalla ölçülmez. ( Moliere )

deha ile ilgili sözler

– Dehayı ancak ıstırap doğurur. ( Andre Maurois ) – Deha, belli bir konuya yönetilmiş derin bir dikkatin mahsulüdür. ( Boffon ) – Deha,gerçekleri alışılmamış şekilde görmekten başka bir şey değildir.(William James) – Deha çalışkanlıktır. ( Emile Zola ) – Deha uzun bir sabırdır. ( Addison ) – Deha, sebatla çalışmaktan başka bir şey değildir.

davranış ile ilgili sözler

** Önemli olan sözler değil, davranışlardır. ( Robert Hall ) ** Bir iyi davranış, dünyadaki bütün güzel sözlerden daha tesirlidir. ( Andrev Marvell ) ** Zamanında davranmasını bilmedikten sonra konuşmanın hiçbir faydası yoktur. ( La Fontaine ) ** Hareketler, kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifade eder. ( Oscar Wilde )

Eğitimle iLgiLi Sözler

Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, rugh içinde eğitim odur ( Addison ) Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır. ( Mustafa Kemal Atatürk ) Eğitim ağır çalışan bir çarktır 5 senede 10 senede sonucu alırsınız (