Kategori: Nankörlük ile ilgili sözler

Kedi ile ilgili sözler

1.Eğer kedinin kanadı olsaydı, dünyadan serçenin kökünü kazırdı. ( Sadi ) 2.Kedi, sevgilisinde muhakkak tırmık izi bırakır. ( Montherlant ) 3.Kedi evine dönünce, fare, deliğine kaçar. ( Prosper Merimeee ) 4.Kedi gidince, fareler küstahlaşır. ( Thomas Fuller ) 5.Kedi evden dışarı çıkınca, fareler oyuna başlar. ( John Florio ) 6.Hangi kabadayı fare, kendinin boynuna çıngırak

Hased ile ilgili sözler

1.Hased, başkasının balını kedi ağzına zehir etmektir. ( Cenap Şebabeddin ) 2.Hased, İnsanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır. ( Bacon ) 3.Hasudun rahatı olmaz. ( Sinan Paşa ) 4.Hasedci için, başkasının mutsuzluğundan daha hoş ve başkasının mutluluğundan daha katlanılmaz bir şey yoktur. ( Spinoza ) 5.Büyük meziyetler sahibi olmanın en gerçek alameti,hasedsiz

Düşman ile ilgili sözler

* İnsanın en büyük düşmanı, doğrudan doğruya kendisidir. ( Çiçero ) * İyiler asla düşmansız olamazlar. ( Alessandro Manzoni ) * En büyük düşman, benliğimizin dışında değil, içindedir. ( Romain Rolland ) * En kötü düşmanın, kendinden başkası değildir. ( H.W. Longfellow ) * Düşmanımızı bağışlasak bile, ona güvenmek, inanmak zorunda değiliz. ( Confucius )