Kategori: Cömertlik sözleri

İyilik ile ilgili sözler

1.İyilik, insanlık san’atıdır. ( Nizami ) 2.Güneş, ışık ve sıcağından başkalarını faydalandırmak için kendine yalvarılmasını beklemez. Sen de güneş gibi ol, beklenilen iyiliği istenilmeden yap. (Epictetos ) 3.İyilik, insanları birbirine bağlayan altın zincirdir. ( Gothe ) 4.İnsan, hayatında yaptığı iyilikler kadar mutlu olur. ( Şehabeddin Ahmed ) 5.Herşeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz.

Parayla İlgili Atasözü

Akıl para ile satılmaz. Akıl kişiye (adama) sermayedir. Ak akçe kara gün içindir. Gençlikte para kazan (taş taşı), kocalıkta kur kazan (ye aşı) Parayı veren düdüğü çalar Para parayı çeker Ak akçe kara gün içindir Parasız pulsuz kalmak Paraya para dememek Ciğeri beş para etmemek Para iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir Paraya yakın olan,mezara

Cömertlik ve Yardım Etmede Akarsu Gibi Ol Açıklaması

Cömertlik sözlükte; “Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör” olarak tarif edilmektedir. Cömertlik insanın, sahip olduğu imkânlardan, muhtaçlara meşrû ölçüler dahilinde, ve Allah rızasından başka hiç bir gaye gütmeden, ihsan ve yardımda bulunmasını sağlayan üstün bir ahlâk kuralıdır. Tüm kutsal dinlerde emredilen sabır, fedakarlık, cömertlik gibi duygular hayatın acı ve ızdırablarını