Kategori: Çeşitli Sözler

Dünya Felsefe günü

Artık felsefenin de bir günü var. Her yıl Kasım ayının üçüncü Perşembe günü, Dünya Felsefe Günü olarak kutlanmaktadır. Bu konudaki önerinin, Türkiye Felsefe Kurumu tarafından getirildiğini ve UNESCO tarafından da kabul edildiğini hatırlatmak yerinde olur. 1946 yılında resmen yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO),

Samimiyet ile ilgili sözler

.Samimiyetin devam etmesi, yakınlarımızın kalblerin bize karşı soğumasına mani olur. ( Vincent de Paul ) 2.Bir gerçeği savunurken, önce ona kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız. ( Hz. Ali r.a. ) 3.Sözlerimiz yürekten gelmedikçe, hiçbir zaman iki kalbi birleştiremezsiniz. ( Goethe ) 4.Samimi ol, fakat sakın laubali olma! ( Shakspeare )  

Rahatlıkla ilgili sözler

* Rahatlık, icatları boğar. ( Ambrose Bierce ) * Rahata kavuşmak için engellerle çarpışırız, rahata kavuşunca da rahatı çekilmez buluruz. ( Henry B. Adams ) * Ufak tefek şeyleri bahane edip kendilerine üzüntü yapanlar aslında olanlardır ( büyük mes’eleleri olmayanlardır ). ( William Mc Free )  

Öfke ile ilgili sözler

1.Tartışmalarda öfkelendiğimiz an, gerçek için değil, kendi hesabımıza çalışmaya başlarız. ( T. Carlyle ) 2.Sabırlı adamın öfkesinden sakının. ( John Dryden 3.Allah’a sığın Şahs-ı halimin gazabından, zira yumuşak huylu altın çiftesi pektir. ( Ziya Paşa ) 4.Canavarlar kızgın adamın arasına girmeyin. ( Shakspeare ) 5. Hiddet iken yerden pişmanlık biçilir. ( Alessandro Manzoni )

Okumak ile ilgili özlü sözler

1.Okumak gıdadır, Okuyan insanlık, bilen insanlıktır. ( Victor Hugo ) 2.Okumayı hiçbir hazineye değişmem. ( E. Gibbon ) 3.Okumayı öğrenmek en güç sanattır. ( Goethe ) 4.Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu görürsün. ( W. E. Channing ) 5.Bir ülkede, okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaket azalmaz. ( Benjamin Franklin

Nasihat ile ilgili sözler

* Dostlarının, yerinde nasihatlerine kulak asmayanlar düşmanlarını memnun ederler. ( Pançatantra ) * En kötü insan, bazen en iyi nasihati verebilir. ( P.J. Bailey ) * Verdiği öğütü biraz tutan, bunu başkalarına da dinletebilir. ( Feridüddin Atar ) * Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötekdir. ( Ziya Paşa )

Namus ile ilgili sözler

* Namus görünmez bir cevherdir, çok kere ona sahip olmayanlar sahipmiş gibi görünürler. ( Shakspeare ) * İnsanlar ne kadar namuslu olurlarsa, başkalarının namuslarından da o kadar zor şüphelenirler. ( Çiçero ) * Namuslu görünebilmek için namuslu olmak gerekir. ( Boileau ) * Kaybedilen para bir şey değildir, ama kaybedilen namus çok şeydir. ( Alfred

Alfabetik güzel sözler

1 — Akıl ve mantığı seviniz. Eserleriniz daima en büyük süsünü ve değe*rini ondan alsın.A. De Musset 2 — Acıların en acısı mutlulukları hatırlamaktır.Tenison 3 — Ancak açık fikirlere sahip olan emredebilir.Goethe 4 — Arzu ruhun temelidir. O temel yıkılırsa ruh düşer.Strindberg 5 — Allah insanları bedbaht, birbirini kemirir görmekten lezzet almaz.Strindberg

Kuvvet ile ilgili sözler

1.Dünyayı idare eden, düşünceler değil kuvvettir, ancak kuvveti kullanan düşüncelerdir. ( Blaise Pascal ) 2.Kuvvet, akıl ve düşünce yardımıyla zafere ulaşır. ( Tromp ) 3.Kuvvet hakkı doğurmaz, ancak meşru kuvvete itaat mecburiyeti vardır. ( Rousseau ) 4.Zekasız kuvvet yıkabilir, ama yapamaz. ( Cenap Şehabeddin ) 5.Kim kuvvetine aldanarak zayıfları hor görürse, onun kuvveti, başına bela

Kusur ile ilgili sözler

1.Kusurların en büyüğü, insanın tüm kusurlarından habersiz olmasıdır.(Thomas Carlyle) 2.Hiç kimse kusursuz değildir, en iyimiz, en az kusurlu olanımızdır. ( Horatius ) 3.Kamburunu, dostunun hoş görmesini isteyen, dostunun sivilcelerini affetmelidir. ( Horatius ) 4.Başkalarının kusurlarını tartarken parmağı ile terazinin kafesini bastırmayan insan pek azdır. ( Byron Langenfeld ) 5.Dostunun kusurlarını, ona yalnız söyle, başkalarının yanında

Konuşma ile ilgili sözler

1.Çok önemli, az konuşmalı, her soruya cevap vermemelidir. ( Martine Luther ) 2.Her zaman herkesi memnun edemeyiz, ama herkesi memnun edecek biçimde konuşabiliriz. ( Voltaire ) 3.Çok konuşmak, insanın gözden düşmesi için en kısa ve en emin yoldur. ( La Bruyere ) 4.Konuşmaların en önemlisi, kendi kendimizle konuşmamızdır, ama bunu her zaman ihmal ederiz. (

Kibir ile ilgili sözler

1.Kibir, insanı mutluluktan uzaklaştırır. ( Lamartine ) 2.Bir insanda kendini yüksek görme, hırs ve şehvet, söz söylerken soğan gibi kokar. ( Mevlana ) 3.Bir insan ne derece yüksekten bakarsa, gurur sahibi ise, kalbinde insanlara karşı, o kadar hiddet ve kin taşır. ( Tolstoy ) 4.Hiç kimseye gururla bakma, o da kendisine göre görkemlidir. ( Nizami

Karakter ile ilgili sözler

1.Karakter, bir insanın doğuşunda kazandığı ve ruhunun iskeletini yaptığı özelliklerden biridir.( Le Senne) 2.Her insanın üç türlü karakteri vardır: Belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter. ( Alphonse Karr ) 3.Zayıf karakter, bir günah değildir ama, insanı günaha götürür. ( Brigitte ) 4.Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya

İyimserlik ile ilgili sözler

1.İiymser her şeyi iyi yanından görür. ( Thomas Jefferson ) 2.Kör karamsarlık bir milleti nasıl öldürürse, sağır iyimserlik de bir zayıflıktır. (Y.Kemal Beyatlı ) 3.Çıplak ayaklı olmak, ayaksız olmaktan iyidir. ( Herbert ) 4.Daha emin bir gelecek için çalışırken, iyimserlikle kendimizi güçlendirmeliyiz. ( Edouard Renes ) 5.İyimserlik, alimleri cahillerden ayıran farktır. ( Chilon ) 6.İyimser,

İş ile ilgili sözler

1.İşi, sonu taçlandırır. ( Lesage ) 2.Dene altunu mihenk taşında, dahi insanı bir iş başında. ( Şinasi ) 3.Büyük işler başarmak isteyen kimse, ölüm yokmuş gibi yaşamalıdır. ( Vuvenargues ) 4.İnsan’ın mevkiine göre yaptığı işlerin de ismi değişir. ( Moliere ) 5.İşler iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar, yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz

iftira ile ilgili sözler

1.İftira, kılıçtan daha zalim bir silahtır, çünkü iftiranın açtığı yaralar hiçbir zaman kapanmaz. ( Henry Fielding ) 2.Bir iftira başka iftiralar doğurur ve yerleştiği yerde ebediyen kalır. ( Shakespeare ) 3.İftiralara en iyi cevap, sessiz kalarak verilir. ( Ben Johnson ) 4.İnsan iftirayı ancak önem vermemekle yenebilir. İftira; edileni değil, edenikirletir. ( The Circle )

hırs ile ilgili sözler

– Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmezler. ( Benjamin Franklin ) – İnsanların hırsı ve tamahı, mes’ut olmamalarının tek sebebidir. ( Fenelon ) – Hırs ve para düşkünlüğü, belki de bütün diğer ihtiraslardan daha fazla suç sebebidir. ( Aristoteles ) – Hırs ve tamahın başladığı noktada saf duygular sona erer. ( Balzac ) – Yoksul,

Hata ile ilgili sözler

* Hatalar saman çöpleri gibi suyun yüzünden giderler, insan hemen görebilir. ( Dryden ) * Hatalar, ekseriya en iyi öğretmendir. ( J.A.Froude ) * En büyük hata, hata diye bir şey tanımamaktır. ( Thomas Carlyle 9 * İki hata saflığın, fakat sonrakiler suçun mahsulüdür. ( Oliver, Goldsmith ) * Ufak bir hatanın cezasını; kıyamete kadar

Hayat ile ilgili sözler

1.Hayat, iki dipsiz karanlık ortasında bir kibrit alevidir. ( İsmail Habib Sevük ) 2.Hayat, hızla akan bir nehirdir. Altın gibi parıltıları akıp gider, sonunda bize sadece kum kalır. ( George Eliot ) 3.Silgi kullanmadan resim çizme san’atına hayat denilmektedir. ( John Christian ) 4.Hayat küçücük şeylerden meydana gelen kocaman bir demettir. ( Oliver Wendell Holmes

Hak ile ilgili sözler

1.Hak bellediğin bir yola yalnız da olsa gideceksin. ( Tevfik Fikret ) 2.Hak her şeyin üstündedir, sert rüzgarlar onu deviremez. ( Tevfik Fikret ) 3.Haklı olan bir iddia, ergeç muzaffer olur. ( J. Simon ) 4.İnsan dünyada bir Hak’dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır. ( Abdülbak Hamid Tarban ) 5.Haklı olmak, haklı olduğunu bilmek, bir

göz ile ilgili sözler

1.Bir kimse sesindeki, gözlerindeki ve davranışındaki mana, kullanıldığı sözlerdekinden az değildir. ( La Rcbefoucauld ) 2.Leyla’nın güzelliğine ancak Mecnun’un gözüyle bakmalısın ki, onu seyretmenin sırrı sana da görünsün. ( Sadi ) 3.İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, çok parlak ışıkta da. ( Montaigne ) 4.Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz. ( Peyami Safa ) 5.Dilin ağır,

Felsefe ile ilgili sözler

* Boş vakit, felsefenin annesidir. ( Thomas Hobbes ) * Filozof, kendisinin karşılaşmadığı sıkıntılar hakkında başkalarına tavsiyelerde bulunan kimsedir. ( William R. Lewis ) * Feylesof ismine şayetse olur bir insan kim, yanında ola idbar ile devlet yek-san. ( Şinasi ) * Feylesof ol kişidir kim nerede olsa heman uyar elbette zamana, ona uymazsa zaman.

Evlenmek ile ilgili sözler

– İnsan ömrünün en önemli olayı iyi bir eş seçimidir. ( Drusus ) – Akıllıca bir evlilik yapmak istiyorsan, kendi denginle evlen. ( Ovidius ) – her şeyde olduğu gibi evlilikte de iç rahatlığı zenginlikten üstündür. ( Moliere ) – Evlilikte başarı, yalnız aradığı kişiyi bulmakta değil, aynı zamanda aranan kişi olmaktır. ( Foster Wood

Düşman ile ilgili sözler

* İnsanın en büyük düşmanı, doğrudan doğruya kendisidir. ( Çiçero ) * İyiler asla düşmansız olamazlar. ( Alessandro Manzoni ) * En büyük düşman, benliğimizin dışında değil, içindedir. ( Romain Rolland ) * En kötü düşmanın, kendinden başkası değildir. ( H.W. Longfellow ) * Düşmanımızı bağışlasak bile, ona güvenmek, inanmak zorunda değiliz. ( Confucius )