Her şeyi anlamaya çalışan, kahrından ölmeyi de göze almalı. Aç eşek semerini de yer. Ağaç ve kitabın yaprağı ne kadar çoksa, meyvesı o kadar az olur. Ağızla göz yüreğin aynasıdır. Allah’ın gülü dikenli yarattığına hayret edeceğiniz yerde, dikenler arasında gül yarattığına hayret ediniz. Ay çıkınca yıldızların ne yararı olur. Beni anla da istersen öldür.