Zaferler büyük azimle kazanılır. Zafer iradeden ibarettir. Napolyon