En manalı Sözler 2012

Tarafsızlık, Bir İlke Olarak Sürüp Giderse, Zayıflık Olur KOSSUTH
Gülümseme iki insan arasındaki en kısa mesafedir Victor Borge
Tarafsızlık, Geri Tepen Bir Armağandır BARACCIO
Çok Süslenenlere Bakın; Hepsi de Gizlenmek İstiyordur ARİSTO
Hiç Giyinmeyen Bir Güzel, En İyi Biçimde Giyinmiş Demektir PHİNEAS FLETCHER
Aynaya Bakacağına, Üstündeki Elbiselere Bak BARACCİO
Her Aşık, Şairdir EFLATUN
Gençliği anlamaz hale gelmişseniz, dünyadaki işiniz bitmiş demektir Hz Ali
Para Önden Gidip İnsana Bütün Yolları Açar SHAKESPEARE
Çoğu Kötülüğün Başı, Para Sevgisidir ANONİM
Sanat Ne Kadar Uzun Tanrım, Hayat Ne Kadar Kısa! GOETHE
“Esnek insanlar asla kırılmazlar” BKarim
“Eğitimin amacı boş bir zihnin yerine, açık bir zihin koymaktır” MSTorbes
Tartışırken, Doğruluk Hep Kaybolur SYRUS
Tartışmalarda Yapılan Benzetmeler, Aşkta Söylenen Şarkılara Benzerler Hiçbir Şeyi Kanıtlamazlar PRİOR
——————————————————————————-
Bir Tutsağın Boynuna Geçirdiğiniz Zincirin Öteki Ucu, Kendi Boynunuza Takılıverir EMERSON
——————————————————————————-
Bir Ulus; Yarısı Hür, Yarısı Tutsak Olursa Yaşayamaz LİNCOLN
——————————————————————————-
Zayıfların Haklarını Korumak İçin Konuşmayanlar, Tutsaklardır LOWELL
——————————————————————————-
Umut, Yoksulun Ekmeğidir THALES
——————————————————————————-
Hastalar İçin Hayat Oldukça, Umut Da Vardır CİCERO
——————————————————————————-
Umut Olmadan, Umut Edilen Ele Geçirilemez LİESHERAK
——————————————————————————-
Umut, Çalışkanların Rüyasıdır PLİNİUS
——————————————————————————-
Kadınların Umudu Gün Işığında Örülmüştür; Bir Gölge, Onları Karartır GEORGE ELİOT
——————————————————————————-
Umut,Genç Tutkuların Dadısıdır BİCKERSTAFF
——————————————————————————-
Yaşayanlar İçin Umut Her Zaman Vardır Umutsuzluk, Ölüler İçindir THEOKRİTOS
——————————————————————————-
Umutsuzluk, Sersemlerin Elde Ettiği Bir Sonuçtur DİSRAELİ
——————————————————————————-
Öldükten Sonra Unutulmak İstemiyorsanız Ya Okumaya Değer Şeyler Yazın Yada Yazılmaya Değer Şeyler Yapın FRANKLIN
——————————————————————————-
Ansızın Yükseliveren Kişiler Pek Beğenilirler Ama Toprağa Hızla Basın Bir Kere, Tozun, Samanların, Tüylerin Yükseldiğini Göreceksiniz HARE
——————————————————————————-
Zamanın Azaltamadığı, Yumuşatamadığı Üzüntü Yoktur CİCERO
——————————————————————————-
Üzüntü Bir İlaçtır WİLLİAM COWPER
——————————————————————————-
Ağır Bulutlar Gibi, Ağır Yüreklerde Sularını Akıtınca Rahatlarlar RİVAROL
——————————————————————————-
Malını Veren Az Vermiş Sayılır İnsanın Kendisini Vermesi Gerekir HALİL CİBRAN
——————————————————————————-
Yalnız Verilene Bakma; Verene De Bak SECENA
——————————————————————————-
Büyük Armağan Veren, Büyük Armağan Umar MARTİAL
——————————————————————————-
Hediye Atın Dişlerine Bakılmaz STJEROME
——————————————————————————-
Temiz Bir Vicdan Kadar Yumuşak Hiçbir Yastık Yoktur FRANSIZ ATASÖZÜ

Sende Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir