Hasan el-Benna Sözleri – Tavsiyeleri

1 Allahın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun Kuranı bir aydan fazla ve üçgünden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış
2 Kuran okumayı, onu dinlemeyi va manalarını düşünmeyi güzelce yap
3 Siyer kitablarını ve selefi salihin tarihini vaktin elverdiği ölçüde oku Bu hususta en azından Hummat-ul İslam kitabını oku Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az kırk hadis ezberle Bunlar da Nevevinin kırk hadisi olsun Akaid esasları ve fıkıh teferruatlarıyla ilgili bir risale oku
4 Genel sağlık kontrolünden hemen geç Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al Kuvvete ve bedeni korumaya sebeb olan hususlara önem ver ve sağlığın bozulmasına sebeb olan şeylerden kaçın
5 Kahve, çay, vb uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş, zaruret olmadıkça bunları içme Sigara içmekten kesinlikle sakın
6 Her hususta temizliğe önem ver Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde Çünkü bu din, temizlik üzerine kurulmuştur
7 Doğru sözlü ol asla yalan söyleme Peygamberimiz şöyle der: Doğruluk iyiliğe götürür. Kişi doğru söylemeye devam eder Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar Yalan da kötülüğe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar
8 Ahdine,sözüne ve vadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme
9 Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahib ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır
10 Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et Vakar seni, doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın
11 Çok Hayalı ve ince şuurlu ol, iyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin ikincisine üzül Zillet, yaltaklanma yağcılık derecesine varmadan mutevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın
12 Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın, Rıza gözünü kötülüklerden kapama Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevketmasinNefsinin ya da insanlardan en yakının aleyhinde ve acı da olsa söyle
13 Çok faal ol, umumu ait hizmetlerde yetişkin ol Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaketzedelerin güzel söz de olsa acılarına ortak ol Devamlı hayır işlere koş
14 Kalben merhametli, mert ve musamahakar ol Affet, yumuşak ve halim ol Hem insanlara, hem hayvanlara yumuşak davran, bütün insanlarla muamele ve gidşatın güzel olsun İslamın içtimai adabını muhafaza et Küçüklere merhametli büyüklere saygılı ol Meclislerde başkasına yer ver Tecessüs yapma, bağırıp çağırma giriş ve ayrılışta izin iste
15 Okuma ve yazmanı sağlamlaştır Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun İhtisas sahibi isen branşın da derinleş Genel meseleleri (islami) öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve islami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin
16 Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş Sönük de olsa serbest bir meslek edin İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun birişle uğraş
17 Hükümet vazifelerine düşkün olma ve onları rızkın en dar kapısı olarak bil Ama sana verildiği zaman reddetme Davanın vecibeleri ile tamamen çatışmadığı müddetçe bu vazifelerden ayrılma
18 Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol
19 Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış üzerinde olanı da eksiksiz iade et Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme
20 Gaye ne olursa olsun kumarın her türlüsünden uzaklaş Ardında aciz bir kör olsada haram kazançdan sakın
21 Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle
22 İslamın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle islamın genel servetine hizmette bulun Durum ne olursa olsun, bir kuruşunun dahi müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış
23 Malının bir kısmı ile davaya katıl, üzerine farz olan zekatını cemaate ver Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır
24 Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyyen lüks eşyaya kapılma
25 Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar islami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancıadetleri yok etmeye çalış Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme bütün bunlarda sünneti takib et
26 Gayri islami bütün mahkeme ve hükümlerden, islami fikrinle çatışan klüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes
27 Her zaman Allahın murakabesinde olduğunu unutma, Ahreti hatırla ve ona hazırlık yap, Allahın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve himmetle kat etNafile ibadetlerle ona yaklaş Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda üçgün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varid olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir
28 Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış
29 Namazını güzelce kıl, onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur
30 Ramazan orucunu tut gücün yetiyorsa haccını eda et, yetmiyorsa ona hazırlan
31 Devamlı kalbinde cihad etme niyetini ve şehid olma sevgisini taşı, gücün yettiğince bunlara hazırlan
32 Durmadan tevbe istiğfar et Küçük büyük tüm günahlardan sakın Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır Zamanını değerlendir Çünkü vakit hayattır Boşa vakit geçirme Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin
33 Nefsinle şiddetli bir şekilde mucadele et ki, onun yularını ele alasın; gözünü haramdan ayır Duygularına hakim ol İç güdülerine karşı mukavemetli ol Onu daima helale ve güzele yönelt Onunla haram arasında engel ol
34 İçki, sarhoş edici ve gevşeklik verici maddelerden ve bu kabilden olan her şeyden tamamensakın
35 Kötü arkadaşlardan, bozguncu dostlardan ve fısk-u fucur yerlerinden uzaklaş
36 Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş
37 Mensub bulunduğun ketibenin mensublarını iyice tanı ve kendini tanıt Sevgi, takdir, yardımve tercih gibi kardeşlik haklarını mükemmel bir şekilde yerine getir ve onların toplantılarına katıl Kahir bir özrün ol madıkça toplantılarından geri kalma Muamelelerinde devamlı onları kendine tercih et
38 Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes
39 Her yerde davanı yaymaya çalış, Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma
40 Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen birasker gibi kabul et

Sende Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir