Hürriyet ile ilgili sözler

– Nefesinden feragat etmeyen, gerçek hürriyet kavuşmaz. ( A.J.Cronin )
– Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildirler. ( Abrabam Lincoln )
– Kendisi için olduğu kadar, hasımları için de hürriyet hakkını istemeyen ve kabul etmeyen bir kimse hür olmaya layık değildir. ( A. Grun )
– Herkes için eşit bir hak olan hürriyet, bir şahsa münhasır kalamaz. Hürriyetinin sınırı, başkalarınınki ile tahdit edilir. ( Caro )
– Ya hür bir millet olarak yaşayalım, ya da ölelim. ( Abrabam Lincoln )
– Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir, bu ise, rüzgarı zaptetmekten de zordur. ( Gandhi )
– Hürriyet verilmez, alınır. ( Robespierte )
– Hürriyet, hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nisbette genişler. ( La Cordaire )
– Hürriyet, ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana layıktır. ( Goethe )
– Hür insanın vücudu esir edilebilir, ama ruhu yakalanamaz. ( Amyot )
– Kanun yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek bir ifadesi değil midir? ( La Cordaire )
– Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet derhal yıkılır. ( J.Simon )
– Allah, hürriyeti ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir. ( D. Webster )
– Hürriyet olan bir memlekette yaygara çok ıstırap az; baskı altındaki bir memlekette ise şikayet az, üzüntü çoktur. ( Carnot )
– Hürriyet aşkı, hayatla birlikte başlar. ( John Dryden )
– İnsan hür olmadan huzurlu ve mes’ut olamaz. ( Dante )
– Hürriyet, bir kişinin değil, herkesin hakkıdır. ( Herbert Spencer )
– Hür olmadıkları halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz. ( Goethe )
– Hürriyet, ilk kök salmaya başladığı devrede gelişmesi çok hızı olan bir bitkidir. ( George Washington )
– Hürriyetsiz dünya, kuru bir makineye benzer. ( La Cordaire )
– Hürriyet, vak’aları, arzu edildiği şekilde değil, olmaları icabettiği tarzda kabul etmektir. ( Epictetos )
– Hürriyetsiz ahlak mevcut olmayacağından, onsuz vazife ve mes’uliyet de olmaz. ( J. Simon )
– İnsanlar, ancak alışkanlıklarına gem vurabilecekleri nisbette hürriyete hak kazanırlar. ( Edmund Burke )
– İnsan hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. ( Frederic William Karar )
– Hürriyeti olmayan adamın davranışları, kendi davranışları değildir. ( Münif Paşa )
– En hür insan bile efendiniz değildir. ( Schiller )
– Hürriyete öyle düşkünüm ki, koca Hindistan’ın bir köşesini bana yasak etseler dünyanın tadı kaçar nerdeyse. ( Montaigne )
– Başkalarına da vermeden sahip olamayacağımız tek şey hürriyettir. ( William Allen Wbite )
– Hürriyet, za’fiyet ile imtizaç etmez. ( Vauvenargues )
– Kendine yeterliğin en güzel meyvesi hürriyettir. ( Epikuros )
– Düşüncesini anlatmak hürriyeti olmadı mı insanlarda hürriyet yok demektir. ( Voltaire )
– Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-yı hürriyet çalış, idraki kaldır, muktedirsen, ademiyetten. ( Namık Kemal )
– Hürriyeti, en iyi demokratik rejimler sağlar. ( Robert P. Patterson )
– Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir. ( David Hume )
– En güzel hürriyet rüyası hapiste görülür. ( Schiller )
– Allah bize hayatı verirken, hürriyeti de verdi. ( Thomas Jefferson )
 

Sende Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir