iLahi Sözleri

Alma Tenden Canımı
Alma tenden canımı
Aman Allah’ım aman
Görmeden cananımı
Aman Allah’ım aman

Aşıkım Muhammed’e
Ol Resüli emcede
Koyma bizi firkate
Aman Allah’ım aman
Bir kez yüzün göreyim
Payine yüz süreyim
Canım anda vereyim
Aman Allah’ım aman
Zareyleme işimi,
Zehreyleme aşımı
Dökme kanlı yaşımı
Aman Allah’ım aman
iLahi Mesajları – Kalanlara Selam Olsun ilahisinin Sözleri
Kalanlara Selam Olsun
Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun,
Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun.
Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi,
Hasta iken halimizi, soranlara selam olsun.
Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile
Bizi bir asan veçhile, yuyanlara selam olsun.
Sala verile kastımıza, gider olduk dostumuza
Namaz için üstümüze, duranlara selam olsun.
Derviş Yunus söyle sözü, yaş dolmuştur iki gözü,
Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.
iLahi Mesajları – Sana Hayrandır Efendim ilahisinin sözleri
Sana Hayrandır Efendim
Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.
Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın,
Dîdârına âşık Ulu Yezdândır Efendim.
Mahşerde nebîler bile senden medet ister,
Rahmet, diyen âlemlere, Rahmandır Efendim.
Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, koğma kapından,
Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim..
Ta Arşa çıkar her gece âşıkların âhı,
Medheyleyen ahlâkın, Kur’ân’dır Efendim.
Aşkınla buhurdan gibi tütmekde bu kalbim,
Sensiz bana cennet bile hicrandır Efendim…
Dağ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,
Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim…
Ulvî de senin bağrı yanık âşık-ı zârın,
Feryâdı bütün âteş-i sûzandır Efendim…
iLahi Mesajları – Muhammed Anadan Doğdu ilahisinin sözleri
Muhammed Anadan Doğdu
Muhammed anadan doğdu
Melekler tebriğe indi
Gönüller şaduman oldu
Can Muhammed nurdan Ahmed
Gördüm göbeği kesilmiş
Sünnet olmuş toz ekilmiş
Nurdan kundağa sarılmış
Can Muhammed nurdan Ahmed
Hakkın nikabı yüzünde
Kudret sürmesi gözünde
Gördüm melekler dizinde
Can Muhammed nurdan Ahmed
Dileriz Hak’tan inayet
Umarız senden şefaat
Son nefeste hem selamet
Can Muhammed nurdan Ahmed
iLahi Mesajları – Ya Resûlallah ilahisi sözlerinin sözleri
Ya Resûlallah
Arınmış bir ruhla Ravza’ya varsam,
Kubbe-i Hadra’yı yakından görsem,
Taş ve toprağına yüzümü sürsem:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah
Ziyâret kasdiyle ulu serveri
Selâm kapısından girsem içeri,
Kemâl-i hürmetle varsam ileri:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah
Huzuru Pâk’ine eğilsem-gitsem,
Bütün varlığımı onda eritsem,
Eriyen mum gibi tükenib bitsem:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah
Müvâcehe’sinden dalsam huzurâ,
Arzetsem kalbimi Ebedî Nûr’a,
İmânım kemâlle erse şuûra:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah
Mevlâm’a gönlümden uçsa dilekler,
Düâma hep âmin dese melekler,
Yansıtsa âhımı bütün felekler:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah
Eşsiz Medîne’de edeble kalsam,
Bûy-u mânevîden bir şemme alsam,
Solmayan cemâlin seyrine dalsam:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah
iLahi Mesajları – Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya ilahisi sözlerinin sözleri
Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya
Mâil oldum bahçesinde hurmaya
Takâtım kalmadı aslâ durmaya
Ol Medine Ravzasını görmeye
Görmeyince alma yârab cânımı.
Hak nasib eylese bizde varalım
Oçöllerin sâfâsını görelim
Ravzasın eşiğine yüzler sürelim
Sürmeyinci alma yârab cânımı
Hak nasib eylese çıksam mahfeye
Dolanı dolanı çıksam safâya
Hep hacılar ile dursam vakfeye
Durmayınca alma yârab cânımı
Aşık olan bû fâniyi neylesin
Sâlâtü selâmla gökler inlesin
Medine’ye varıp mesken eylesin
Varmayınca alma yârab cânımı
iLahi Mesajları – Cemal Kuru – Anam iLahisinin Sözleri
Sen aramızdan gideli yavrun mecnun yavrun deli
Bir yakalarsam eceli
Geliyorum canım annem
Ana yardır ana gül ana bahardır
Sensiz nice tökezledim
Nice yolunu gözledim
Yetti artık çok özledim, geliyorum
Canım annem
Ana yardır ana gül ana bahardır
Rabbimin emrine bakın
Herkes yolda akın akın
Ömür kısa menzil yakın,
Geliyorum canım annem
Ana yardır ana gül ana bahardır
Bir haberin alamadım
Kırıldı kolum kanadım
Yola düştüm adım adım, geliyorum
iLahi Mesajları – Cemal Kuru – Kabrimin ilk Gecesi iLahisinin Sözleri
Yer kazılır derin olur
Kazıldıkça serin olur
İçine giren kaybolur
Ah kabrimin ilk gecesi
Ah ölümün ilk gecesi
Kabir kurdu acı olur
Başlarının tacı olur
İlk gecesi acı olur
Ah kabrimin ilk gecesi
Ah ölümün ilk gecesi
İlk gecesi ilk gecesi
Ah kabrimin il gecesi
İlk gecesi İlk gecesi
Ah ölümün ilk gecesi
Sevdiklerim kabrim kazar
Baş taşımda adım yazar
Uyuyan dertlerim azar
Ah kabrimin ilk gecesi
Ah ölümün ilk gecesi
Kabir evler sıra sıra
Kara toprak kara kara
Karanlıkta ışık ara
Ah kabrimin ilk gecesi
Ah ölümün ilk gecesi
İlk gecesi ilk gecesi
Ah kabrimin il gecesi
İlk gecesi İlk gecesi
Ah ölümün ilk gecesi
Duman çıkmaz bacası yok
Kalkıp kazzam kapısı yok
İlk gecenin hesabı çok
Ah kabrimin ilk gecesi
Ah ölümün ilk gecesi
Bizim evler ıssız kalmış
Yavrularım öksüz kalmış
Sizlerden ayrılmak varmış
Ah kabrimin ilk gecesi
Ah ölümün ilk gecesi
İlk gecesi ilk gecesi
Ah kabrimin il gecesi
İlk gecesi İlk gecesi
Ah ölümün ilk gecesi
Ziyarete gelin gidin
Dua edin serin edin
Karanlığa ışık edin
Ah kabrimin ilk gecesi
Ah ölümün ilk gecesi
İlk gecesi ilk gecesi
Ah kabrimin il gecesi
İlk gecesi İlk gecesi
Ah ölümün ilk gecesi
iLahi Mesajları – Hasan Dursun – Anneciğim iLahisinin Sözleri
Anneciğim, kimi zaman umutsuzca seni ararım
Issız çölde serap misali hayalini yaşarım
Gözlerimde canlanır gülen gözlerin
Kulaklarımda çınlıyor sımsıcak sesin
Alışmak zor sensizliğe
Anne nerdesin, nerdesin anne.
Anneciğim, giriyorsun kimi zaman düşlerime
Yüzün solgun, tedirginsin, sakın beni düşünme
Ektiğin tohumlar bir bir yeşerdi anne
Öğütlerin fidan oldu boy verdi anne
Mekânın cennet olsun rahat uyu anne
Rahat uyu anne, rahat uyu anne.
iLahi Mesajları – abdurrahman önül – ker Bela iLahisinin Sözleri
BU dün rehperinin mateni
bu gün günlerden aşura
yanlızı kerbelada değil
bizim için her yer kerbela
vuruldu hüseyin şehit kerbela
buna şahit almış eline kanı gösa
vuruyor hüseyin bu gün rehberinin mateni
bu gün günler den aşura yanlızı kerbelada değil
bizim için her yer kerbala zeynep bir figan etti
göz yaşlarıyla doldu rehberini mateninde büyük bir figan koptu
bu gün rehberini mateni bu gün günlerden aşura
yanlızı kerbelada değil bizim için her yer kerbala
satılmış mızraklara hüseyin canımıl başı arıyordu zeynebi
gariban kalmış bebeli
bu gün rehperinin mateni bu gün günlerden aşura
yanlızı kerbelada değil bizim için her yer kerbela

Sende Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir