İngiliz Atasözleri

Give a dog bad name and hang him
Adamın adı çıkacağına canı çıksın
A quiet baby gets no suck
Ağlamayana meme yok
Better late than never
Geç olsun güç olmasın
Easy come, easy go
Haydan gelen huya gider
Barking dog never bites
Havlayan köpek ısırmaz
It never rains, but pours
Aksilikler hep üst üste gelir
Your mother alone will be wail on you
Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar
You can’t teach an old dog new tricks
Ağaç yaşken eğilir
Save up something for a rainy day
Ak akçe kara gün içindir
Every cloud has a silver lining
Her felakette bir hayır vardır
All that glitters isn’t gold
Her sakallıyı deden sanma
Man make houses, women make homes
Yuvayı dişi kuş yapar
Better lose the saddle than the horse
Zararın neresinden dönülürse kardır
A rolling stone gathers no moss
Yuvarlanan taş yosun tutmaz
If the cap fits, wear it
Yarası olan gocunur
Cheats never prosper
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
Too many cooks spoil the broth
Horozu çok olan köyde sabah erken olur
Two cunning men will not try to make a dupe of each other
İki cambaz aynı ipte oynamaz
Talk of the devil and you’ll see his hoofs
İti an çomağı hazırla
A friend in need is a friend indeed
Dost kara günde belli olur
A change is as good as a rest
Tebdili mekanda hayır vardır
Don’t teach your grandmother to suck eggs
Tereciye tere satılmaz
Cleanliness is next to godliness
Temizlik imandan gelir
Do as the Romans do when in Rome
Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin
Speech is silver, but silence is gold
Söz gümüşse sükut altındır
The early bird gets the worm
Sona kalan dona kalır
He that laughs last laughs best
Son gülen iyi güler
Once burnt twice shy
Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer
Good words are worth much, and cost little
Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır
Throw out a sprat to catch a mackerel
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez
All his geese are swans
Karga yavrusunu şahin görür
As you make your bed, you lie on it
Kendi düşen ağlamaz
Spare the rod and spoil the child
Kızını dövmeyen dizini döver
The apples on the other side of the wall are the sweetest
Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür
Nothing venture, nothing have
Korkak bezirgan ne kar eder ne ziyan
Covards die many times before their deaths
Korkunun ecele faydası yoktur
The rotten apple injures its neighbours
Körle yatan şaşı kalkar
Bad news travels fast
Kötü haber tez yayılır
As you sow, so you shall reap
Ne ekersen onu biçersin
Christmas come but once a year
Papaz bir kere pilav yer
Who pays the piper calls the tune
Parayı veren düdüğü çalar
Everything comes to him who waits
Sabreden derviş muradına ermiş
All well that ends well
Sonu iyi biten herşey iyidir
It’s not over until the fat lady sings
Dereyi görmeden paçaları sıvama
An apple a day keeps the doctor away
Güneş girmeyen eve doktor girer
 

Sende Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir