İnsan ile ilgili sözler

1.İnsan, kendisine bir mana vermeye çalışan tek mahluktur. ( Albert Camus )
2.İnsan, her şeye alışabilen bir varlıktır. ( Dostoyevski )
3.İnsan denilince akla ideal gelir. ( Hüseyin Cahid Yalçın )
4.İnsan, ” Ne ise o olmayı ” reddeden tek mahluktur. ( Albert Camus )
5.İnsan bir gayedir, vasıta değil. ( Kant )
6.İnsan şişirilmiş tulum gibidir, ağzı açılınca söner. ( Kaşgarlı Mahmud )
7.İnsan gülümseyişle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır. ( Lord Byron )
8.İnsan iyi doğar, tabiaten iyidir, onu kötü yapan cemiyettir. ( Unamuno)
9.Bir insanı tanımak istiyorsanız nu büyük bir mevkie geçiriniz. ( La Bruyere )
10.Bir kimse ile bir mirası bölüşmeden o kimseyi iyi tanıdığını söylemez. ( Lavater )
11.Toprağında zengin bir altın damarının olduğundan habersiz toprak sahibi gibi, insanlarda kendi zayıf ve kuvvetli taraflarını ( çok zaman ) bilmezler. ( Jules Bernard )
12.Üstün sayılan insanlar yakından bakınca anladım ki, çoğu herkes gibi insandır. (Montaigne )
13.İnsanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin. ( Mevlana )
14.Hayatta ilerledikçe, vasıflarımızın derecesini anlarız. ( Pround )
15.Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak. ( Mevlana )
16.İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendi hakkındaki düşündükleriyle ölçülür. ( Pollock )
17.Bir insanın değerini öğrenmek istiyorsanız, onun kendisinden aşağı seviyede olan kimselerle münasebetlerini inceleyiniz. ( P.Pecaut )
18.İnsan olmasaydı, kainat olmazdı. ( H.W. Longfellow )
19.Hiçbir insana rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey bulunmasın. ( Alfred de Vigny )
20.İnsan, görüldüğünden daha değerli olmalı ki, çok iş başarmalı, az ortaya çıkmalıdır. ( Moltke )
21.İnsan, her yerde aynı insandır ve bir insan yaratılışında asalet olmadı mı, dünyanın tacını giyse yine çıplak kalır. ( Montaigne )
22.İnsanları yükselten iki büyük vasıf vardır: Erkeğin mert, kadının namuslu olması. ( Napoleon )
23.Hiçbir şey her şeyden vazgeçebilir, ama insanlardan vazgeçemez. ( L. Borne )
24.İnsanın, insan olmaktan aşka gayesi yoktur. ( L. Scbefer )
25.İnsan, her zaman kahraman olamaz, ama her zaman insan olabilir. ( Francis Bacon )
26.En faziletli insan, ruhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır. ( Socrates )
27.Olgun insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır. ( Confucius )
28.İyi kalbli insan, başkalarını hased ettirmemek için, kendisinden birkaç kusur bırakır. ( Benjamin Franklin )
29.İnsanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur forumdas net. ( Shakespeare )
30.İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksan dokuz kişiye bedeldir. ( John Stuart Mill )
31.Bir insan, söylediği şeylerden çok, söylemedikleriyle de insanlaşır. ( Albert Camus )
32.Tarçına benzer insan, dövülüp ezildikçe değerlenir. ( John Webster )
33.İnsan, hiçbir zaman, kötü olduğunu en samimi v içten hissettiği andaki kadar iyi değildir. ( Kleist )
34.Mükemmel insanın aksayan tarafları daha çok belli olur. ( Goethe )
35.En kötü insanlar, çok kere, birine muhtaç oldukları zaman dünyanın en iyi insanı olurlar. ( Ebner von Eschenbach )
36.her şeyi beğenen, her şeyi kötü bulan ya da her şeye kayıtsız kalan ( toptancı ) insanlardan çekininiz. ( Lavater )
37.Kötü insanlar, iyi insanları sınamaya yararlar ( Voltaire )
38.Kendisinden çok kişinin korktuğu kimse, çok kişiden korkmalıdır. ( Publilius Cryrus )
39.Karamsar insan, kendi kendinin en büyük düşmanıdır. ( Jerry P. Fleishman )
40.Mert olmayan insanla bir işe başlamak, sonu gelmeyecek, ya da kötü bitecek bir yola çıkmak demektir. ( Montesgieu )
41.Her şey,eşyanın Halikı elinden çıkarken iyidir, her şey insanın elinde soysuzlaşır. ( Rousseau )
42.Mahlukların en iyisi insan, en kötüsü de kötü insandır.( Eflatun )
43.Adam, adamdır, eğer olmaz ise bir pulu, eşek yine eşektir atlastan olsa çulu. ( Atasözü )
44.Yeryüzünde iki eşit insan vardır: Birlikte yaşadıkları insanlara hayatı hoş edenler, beraber yaşadıkları insanlara hayatı zehir edenler. ( Auguste Breal )
45.İnsan, yirmi yaşında çevresine karşı sertse, kalbinde; elli yaşına geldiği halde sertse, kafasında bir eksiklik var demektir. ( B. Barere )
46.İnsanlar ne tam olarak iyi, ne de tam olarak kötüdürler. ( Machiavelli )
47.Bu dünya bir ağaca benzer, bizde bu ağaçta yarı ham, yarı olmuş meyveler gibiyiz. ( Mevlana )
48.En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır. ( Moliere )
49.İnsanları oldukları gibi kabul etmeli. ( Plautus )
50.Kimlere meydan okumaz insan, tek başına düşündüğü zaman. ( La Fontaine )
51.Zenginliği olmayan adamı, adamlığı olmayan zengine tercih ederim. ( Plutarch )
52.Bazı insanlar, ev köpekleri gibi, yamandıkları kapıdan ayrılmazlar. ( Dostayevski)
53.Herkesin kendi usul ve kanunu, pek mükemmel de olmasa, başkasının çok mükemmel usulünden iyidir. ( La Baghavad-Gita )
54.İnsanın kendini fazla ciddiye alması pek büyük bir yanlış. Kendine acıması da tehlikeli bir şeydir. ( E. Benson )
55.Gerçek olan bir tek yarış vardır, insanlık yarışı. ( George Moore )
56.Her insan meyvesi ile tanınır. ( Martine Luther )
 

Sende Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir