insanlarla iLgiLi Sözler

Bilsin ki insan için kendi çalışmasından baİnsan düşünmek, inanmak ve sevmek için dünyaya gelmiştir. ( J.Rousseau )
Bir insan, söylediği şeylerden çok, söylemedikleriyle de insanlaşır ( Albert Camus )
İnsanlar çocukken daha mutludur,çünkü oldukları gibi davranırlar. ( William Warner )
Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye geçiriniz ( La Bruyere )
Küçük insanlar küçük şeylere çok kırılırlar, büyük insanlar bunların hepsini görür, fakat kırılmazlar. ( La Rochefoucauld )
En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır ( Moliere )
Büyük olmak iyidir ama, insan olmak daha iyidir. ( Albert Schweitzer )
insanları Oldukları Gibi Kabul Etmeli ( pLautus )
Öyle adamlar gördüm ki, üstünde elbise yok, öyle elbiseler gördüm ki, içinde adam yok. ( Mevlana )
İnsan kardeşiyle çoktur, kuvvetlidir ( Hadis-i Şerif )
Başlıca üç çeşit insan vardır. Bilgisever, ünsever ve para sever. ( Platon )
İnsanlar vardır ki, ancak bir müddet ağızlarda dolaşan türkülere benzerler ( La Rochefoucauld )
Güçlü insan,kendi kendini yenen insandır. ( Hz.Muhammed S.a.v )
Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım (
Her insan bir dünyadır ( Herbert )
Her insan meyvesi ile tanınır ( Martine Luther )
Hiç bir insan raslamadım ki, onda öğrenilecek bir şey bulunmasın ( Alfred de Vigny )
Hiç bir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz ( Hölderlin )
İnsan evvela kendi içinde, sonra dışarıda mağlup olur ( Rockefeller )
İnsan göründüğünden daha değerli olmalı, çok iş başarmalı fakat az ortaya çıkmalı ( Moltke )
İnsana hayat verilmemiş, kiralanmıştır ( Publilius Syrus )
İnsan hayır istemekten usanmaz Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir ( Fussilet Suresi: 49 )
İnsan hep kendini geçmeye çalışmalıdır ( Northam Lee )
İnsan, insanın kurdudur ( Plautus )
İnsan kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez ( Goldsmith )
İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır! ( Kıyamet Suresi : 36 )
İnsan, “Ne iSe, O OLmayı” rededen tek mahluktur ( Albert Camus )
İnsan şişirilmiş bir tulum gibidir, ağzı açılınca söner ( Kaşgarlı Mahmut )
İnsan da, hayvanlar gibi yabanidir Tek farkı, dik yürümesidir ( Philemon )
İnsan ile insan arasında fark vardır Bir demirden hem nal hem de kılıç yaparlar ( Nizami )
İnsan zayıf olarak yaratılmıştır ( Nisa Suresi:28 )
İnsanlar vardır ki, ancak bir müddet ağızlarda dolaşan türkülere benzerler ( La Rochefoucauld )
İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyisi, kötülüğe karşı iyilik yapandır ( Hz Ali ra )
Kuvvetli insan, kendi kendini yenen insandır ( Hadis-i Şerif )
Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım Onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş ( Napolyon )
Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin ( W E Channing )
Olgun insan, güzel sözler söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyendir ( Confucius )
Öküzlerle domuzlar konuşabilselerdi, konuları hep ot ve yem olurdu Mideleri için yaşayan insanlar da onlardan farksızdır ( Epictetos )
Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki, çoğu herkes gibi insandır ( Montai )
şka bir şey yoktur Necm Suresi: 39

Sende Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir