İyilik ile ilgili sözler

1.İyilik, insanlık san’atıdır. ( Nizami )
2.Güneş, ışık ve sıcağından başkalarını faydalandırmak için kendine yalvarılmasını beklemez. Sen de güneş gibi ol, beklenilen iyiliği istenilmeden yap. (Epictetos )
3.İyilik, insanları birbirine bağlayan altın zincirdir. ( Gothe )
4.İnsan, hayatında yaptığı iyilikler kadar mutlu olur. ( Şehabeddin Ahmed )
5.Herşeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz. ( J.J.Rousseau )
6.İyilik yapma kabiliyetinde olup da yapmayan insan suç işlemiş sayılır. ( Pestalozzi )
7.Her türlü kötülüğü yapmaya muktedir iken kötü bir şey yapmamak: İşte budur iyilik. ( Andre Gide )
8.Vahşi hayvan tuzakla, ademoğlu iyilikle avlanabilir. ( Sadi )
9.Fenalığa mani olmak da iyilik yapmak sayılmaz mı? ( Descartes )
10.Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği zerafetle yapmak da lazımdır. ( Diderot )
11.İyilik hiçbir zaman boşa gitmeyen tek yatırımdır. ( Thoreau )
12.İyiliğinize inanılmasını isterseniz, siz iyiliğinizden hiç söz etmeyin. ( Pascal )
13.İyilik düşünmek bizi cesaretle yaşatır. ( Goethe )
14.Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir. ( Heinrich Heine )
15.İnsan Allah’a, ancak öteki insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir. ( Çiçero )
16.İyiliği ve ihsanı tamamlamak, başlamaktan daha hayırlıdır. ( Mevlana )
17.İyi adam olmak için kimseye kötülük etmemek yetmez, iyilik etmesini de bilmelidir. ( Fenelon )
18.Ruhun yüksekliği, ne zeka, ne zafer, ne de aşk ile ölçülemez. O ancak iyilike mukayese edilebilir. ( La Cordaire )
19.İyi bir adam gördüğümüz vakit, onu taklit etmeye çalışın. Kötü adam gördüğünüz vakit onun kusurlarını kendinizde arayın. ( Confucius )
20.Daha iyi, iyinin düşmanıdır. ( Voltaire )
21.Kendi iyiliğinizi isterseniz iyi kimselerle dost olun, çünkü kötü bir arkadaş edinmektense yalnız kalmak daha iyidir. ( George Washington )
22.Bir adamın zengin olup olmadığını herkes merak eder de, iyi olup olmadığını kimse araştırmaz. ( Herrick )
23.Yine ben bir öğüt aldım pirimden, iy(i)lik ettiğinden sakın kendünü. ( Köroğlu )
24.Menfaat karşılığı yapılan iyilik,iyilik değildir. İyilik sebeb ve sonuç zincirinin dışındadır. ( Tolstoy )
25.İyiliği, hiçbir şahsi menfaat gözetmeden, sırf iyilik olsun diye yapmalıyız.(Confucius )
26.Bir ana binlerce inek arasında kendi anasını nasıl seçer ve bulursa, insanın yaptığı iyilik ve kötülükler de eninde sonunda gelir onu bulur. ( Pançatantra )
27.Zayıf olduğundan dolayı iyilik yapanlar, bir başa durumda kötülük de yapabilirler. ( Senancour )
28.İyiliği, yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes guzelsozler.tk ( Cenap Şehabeddin )
29.Sefillere bakmaktansa, nankörlüğe hedef olmak evladır. ( La Bruyere )
30.Bir fakiri giyindirdikten sonra hakir görürsen onu tekrar soymuş gibi olursun. ( Philemon )
31.Bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli o kimseyi minnet altında bıralmayanıdır. ( Balzac )
32.İnsanlar böyledir işte, ettikleri önemsiz iyilikleri pahalıya satarlar. ( Cardinal de Richelieu )
 

Sende Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir