Karl Marx Sözleri

Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir

İnsan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır, ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine yabancılaşır.

İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler.

Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır.

Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir.

Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser.

Hadi oradan. Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir. (Son sözleri)

İnsan gelişmesinin alanı zamandır.

Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir.

İşe fiilen başlar başlamaz, artık, emeği onun olmaktan çıkmıştır ve bunun için de bu emeğin şimdi işçi tarafından satılması sözkonusu olamaz.

Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı

Toplumun kalabalıkları ve onlar gibi düşünenler benim kitabımı okumasınlar; hem ben, ona hiç el sürmemelerini alışkanlıklarına uyarak eserimi yanlış anlamalarına yeğ tutarım.

Toplumlar üstesinden gelemeyecekleri sorunları gündeme getirmezler.

Katı olan her şey buharlaşıyor, kutsal olan her şey dünyevileşiyor ve en sonunda insanlar hayatın gerçek koşullarıyla ve diğer insanlarla ilişkileriyle yüzleşmeye zorlanıyor. Modern burjuva toplumu, böylesine kudretli üretim ve mübadele araçlarının bir araya getirmiş olan bu toplum, yer altı güçlerini kontrol edemez bir büyücüye benziyor.

Bir kimsenin özgür olarak gelişmesi, herkesin özgür olarak gelişmesinin şartıdır.

Kapitalist üretimin en büyük engeli, sermayenin ta kendisidir.

Sende Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir