Mesothelioma tedavisi

1. İmmünoterapi ve/veya kemoterapi kombinasyonu
Örn: cisplatin + IFN-a kombinasyonu,
cisplatin+mitomisin – C + IFN-a kombinasyonu,
intrakaviter IL-2 veya IFN-g,
intralezyoner GM-CSF infüzyonu,
2. Fotodinamik tedavi
3. Gen tedavileri

4. Büyüme faktöıü veya reseptörlere karşı selektif antagonistik tedavi
5. Plörektomi/intrakaviter kemoterapi/postoperatif kemoterapi/preventif radyoterapi
· MPM’de tanıdan sonraki median sağkalım 4-12 ay arasında rapor edilmektedir.
· Şu anda hastalıkta kürden bahsetmek olası değildir; beş yıllık yaşam %5’in altındadır.
· Tedavisiz uzun yaşayan vakalar rapor edilmektedir.
· Prognostik faktörler yaşam süresine etkilidir.
· PA akciğer grafileri tedaviye yanıtta kullanılamaz.
· MPM’de evrelendirme için “International Mesothelioma Interest Group” (IMIG) tarafından hazırlanan evrelendirmenin kullanılması önerilmektedir (Tablo 4).
· Olgu sayıları az olduğu için yapılan tedaviler hakkında görüş bildirmek zor olmaktadır. Çalışmalarda en az 15 olgu olması önerilmektedir. Bu durumda çok merkezli çalışmalar gündeme gelmelidir.

Sende Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir